Over halvparten av koronapasientene i Norge født i utlandet

korona, virus, pandemic
Andelen nye smittede er sju, åtte ganger høyere i disse gruppene enn blant norskfødte.
Foto: Pixaby
Siden nyttår har 4.455 innvandrere fått påvist korona i Norge. Samtidig var mer enn halvparten av pasientene innlagt forrige uke, født i utlandet.
319Shares

Pandemien i Norge rammer innvandrere langt hardere enn resten av befolkningen, skriver Aftenposten.

Siden årsskiftet er det påvist nesten 12.000 nye smittetilfeller her i landet.

Blant norskfødte er andelen nye smittetilfeller 65 per 100.000 de siste to ukene. Til sammenligning var det 553 smittetilfeller per 100.000 for personer født i Pakistan. Blant somaliere var andelen 448 smittede per 100.000.

Det betyr at andelen nye smittede er sju, åtte ganger høyere i disse gruppene enn blant norskfødte.

Siden nyttår er 286 nye pasienter innlagt på sykehus med korona. 128 av dem, 45 prosent, er født i utlandet. Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan utgjør de største gruppene. Snittalderen for pasienter født i utlandet er 53 år. Koronapasienter født i Norge er i snitt 66 år.

Et regjeringsoppnevnt utvalg , ledet av Libe Rieber-Mohn, foreslo før jul en rekke tiltak for å få ned smittespredningen blant innvandrere. Rieber-Mohn sier til Aftenposten at det ikke bare er informasjonsbarrierer som har betydning.

– Også sosiale, økonomiske og kulturelle forhold har betydning. Disse endrer man ikke over natten, sier hun.