– Leger med innvandrerbakgrunn utsettes for forskjellsbehandling

Leger som har minoritetsbakgrunn forteller om ubehagelige episoder på jobb (Foto: Illustrasjon).
Leger fra etniske minoriteter oftere opplever vitsing og latterliggjøring på bakgrunn av identitet eller tilhørighet, skriver leger i innlegg.
358Shares

– Våre kolleger forteller om ubehagelige episoder på møter, på operasjonsstuen og i lunsjen. En sykepleier som kaller legen «hun lille brune» eller turnuslegen som blir latterliggjort for hodeplagget sitt.

Slik skriver Marie Louise Sunde, lege med doktorgrad og gründer og daglig leder i Equality Check og Friha Aftab, lege i spesialisering, i et innlegg i Aftenposten.

Likestillingsplattformen Equality Check starter derfor en kampanje for å kartlegge omfanget av diskriminering innen helsevesenet.

– Foreløpige tall viser at leger tilhørende en etnisk minoritet oftere opplever vitsing og latterliggjøring på bakgrunn av identitet eller tilhørighet. Kvalifikasjoner og ferdigheter blir også oftere satt spørsmålstegn ved, og folk opplever færre muligheter, mindre inkluderende kultur, mindre fremtidsutsikter i karrieren og mer ubevisst diskriminering.