Klart for riksrettssak mot Danmarks tidligere innvandringsminister

Ingrid Støjberg er Danmarks integreringsminister.

Bakgrunnen for riksrettssaken er at Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år.

Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig. Senere skal Støjberg ha villedet Folketinget om instruksen fire ganger, ifølge riksrettstiltalen.

Et stort flertall i Folketinget, 139 mot 30, stemte sent tirsdag ettermiddag for forslaget om å innlede riksrettssak.

Før avstemningen erkjente Støjberg fra talerstolen at hun hadde gjort feil, men hevdet videre at hun ikke brøt loven.

– Jeg står ved at det i barnebrudsaken ble begått feil. Og jeg har også beklaget dem. Men i motsetning til alle dere som om litt trykker på den grønne knappen, så var jeg til stede. Jeg vet at jeg ikke beordret noen til å gjøre noe ulovlig, sa Støjberg.

Senere la hun til at riksrettssaken får bedømme om handlingene hennes var ulovlige eller ei.

I rapporten ble Støjbergs ordre beskrevet som «villedende», «misvisende» og «klart ulovlig». To jurister, som er oppnevnt av Folketinget, vurderte i januar at Støjberg trolig ville bli dømt om det ble tatt ut en tiltale.

I riksrettstiltalen heter det at uriktige og misvisende opplysninger skal ha blitt gitt i fire samråd – møter der en minister er til stede i et av Folketingets utvalg for å redegjøre om en sak.

Ifølge ham kan prosessen virke splittende for den danske befolkningen.

– En riksrett kommer til å grave grøftene dypere. Det har blitt skyttergraver og symbolpolitikk i saken fra begge sider, sa han.

Løkke Rasmussen sa videre at det er for usikkert om en riksrettssak vil føre til at Støjberg blir dømt.

– Man åpner ikke en riksrettssak for å finne ut av om det kan bli en dom. Man åpner en riksrettssak hvis man føler seg overbevist om at det vil føre til domfellelse, sa han fra talerstolen.

Det har lenge vært knyttet spenning til Støjbergs framtid i Venstre, som altså støtter riksrettssaken mot henne.

Hun gikk like før nyttår av som nestleder etter en langvarig og offentlig konflikt med partileder Jakob Ellemann-Jensen. Støjberg har vært åpen om at hun kan komme til å forlate partiet på grunn av riksrettssaken.

Samtidig er hun en viktig stemmesanker for partiet på Jylland, og på Venstres gruppemøte før avstemningen ble hun ikke fratatt vervet som partiets justispolitiske talsperson. Partiet skal ifølge Ritzau ta stilling til det spørsmålet senere.

Etter avstemningen sa representanter fra både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige at Støjberg er velkommen i deres parti, skriver danske TV 2.

Det ventes at riksrettssaken starter over sommeren. Det blir den sjette i Danmarks historie. Blir Støjberg funnet skyldig, kan hun bli bøtelagt eller dømt til betinget fengsel.