Får beskyttelse som humanist

Afghanskfødte Josef Moradi flyktet til Norge etter å ha blitt ateist. Nå får han beskyttelse.
Foto: Anna Aronsen Oftedal
Josef Moradi, som forlot islam mens han bodde i Afghanistan, fikk asyl som følge av risikoen ved å være ikke-troende i hjemlandet.
380Shares

Afghanskfødte Moradi har gått flere runder i asylsystemet for å oppnå rettferdighet.

– Jeg føler jeg har kjempet en kamp for flere. Det er vanskelig å tenke på at andre med samme status som meg, er blitt sendt tilbake. Det oppleves som at rettferdigheten skjer nå, fordi det har vært en del oppmerksomhet rundt min sak, sier han ifølge human.no.

Flyktningen tok saken til Oslo tingrett, som ikke betvilte at Moradi faktisk er ateist, men aviste likevel hans søknad om asyl i Norge. Afghanske asylsøkere som har konvertert til kristendommen, og blir trodd på det i retten, har derimot fått innvilget opphold i Norge.

UNE valgte å gi Josef Moradi en ny saksbehandling, etter at de hadde fått inn nye opplysninger i saken. 26. januar fikk han opphold på grunnlag av forfølgelse i hjemlandet.

Les også:

UDI vil sende ham til byen med flest drepte

Humanistprisen til afghansk ateist