Ukrainske barn får gratis barnehagetilbud i Bergen. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Pixaby
Over 40.000 barn skal starte i barnehagen til høsten. Fristen for å søke plass nærmer seg.

Søknadsfristen er 1. mars de fleste steder i landet, men noen steder er fristen før 1. mars.

Det er derfor viktig at småbarnsforeldrene så raskt som mulig finner ut hvilken barnehage de vil søke på.

Venter for lenge

Mange foreldre venter for lenge hvert år med å finne ut hvilken barnehage de vil søke på. De venter helt til det bare er noen få dager igjen til søknadsfristen. Det viser tall hentet inn fra Google av rådgiverselskapet Ko & Co.

– Mange venter ofte for lenge. Da kan de gå glipp av viktig informasjon når de skal bestemme seg for barnehage, sier Pia Paulsrud. Hun  er fag- og kvalitetsdirektør i Espira. Paulsrud sier det i en pressemelding fra Espira.

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Han er enig med Espira i at det er viktig å bruke god tid på barnehagevalget.

Det gjelder både pedagogisk innhold og andre ting i barnehagen.

Paulsrud og Lekhal mener også det er lurt å besøke de aktuelle barnehagene.

Det er også lurt å velge tidlig. Da kan barnet og foreldrene bli kjent med barnehagen før barnet begynner i barnehagen.

Matpenger kommer i tillegg til prisen for barnehageplassen. Hvor mye du skal betale for maten, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Noen barnehager serverer tre måltider om dagen. Andre barnehager krever at du sender med egen matpakke.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man få lov til å betale mindre. Det opplyser Utdanningsdirektoratet.

Oslo kommune opplyser at retten til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

Hvis barnet ditt har fått plass i en kommunal barnehage, må barnet begynne der innen en måned fra det har fått plassen. Man må betale fra man har fått plassen.

Private barnehager har egne bestemmelser for når barnet må begynne.

Søknadsfrister for barnehageplass 

* 1. mars er søknadsfristen for barnehageplass med oppstart i august de fleste steder i Norge.

* Enkelte steder har barnehagene  tidligere søknadsfrister: nemlig 1. og 15. februar.

* For barn som fyller ett år i august eller senere, gjelder ofte en senere søknadsfrist. Fristen er da vanligvis 15. august.

* Søknaden sendes inn via kommunens nettsider. Man må være bosatt i kommunen man søker i.

* Man kan søke plass i flere barnehager og rangere dem etter prioritet.

Kilde: Espira

ORDLISTE
Pedagogisk innhold: ting barna skal lære seg.
Aktuelle: her; de barnehagene man vil søke på
Rangere: her; si hvilke barnehage man ønsker mest, nest mest og så videre (1,2 osv.)