Kritisk til at UDI får omsorgsansvar for enslige mindreårige

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna er kritisk til regjeringens beslutning om at UDI får omsorgsansansvar for enslige mindreårige
Utlendingsdirektoratet skal ha omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år,
255Shares

Seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Thale Skybak, er kritisk til beslutningen.

Regjeringen vil lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge og som er mellom 15 og 18 år skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn.

Redd Barna mener dette er en usaklig forskjellsbehandling av barn i Norge og at omsorgsansvaret må overføres til barnevernet.

Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter, sier Skybak.

Organisasjonen viser til bred forskningsmessig dokumentasjon på at enslige mindreårige ikke får den omsorgen de trenger.

Alle barn i Norge har rett på likeverdig omsorg, uten diskriminering av noen slag. Det er viktig og helt nødvendig at enslige mindreårige asylsøkere, som ofte har hatt svært traumatiserende opplevelser, får den omsorgen de har behov for og krav på. God omsorg den første tiden i Norge er avgjørende både for barnets videre utvikling, den psykiske helsen og for at barnet skal finne seg til rette i det norske samfunnet, avslutter Skybak.