– Minoritetsmedier kan spille en viktig rolle ved beredskapskommunikasjon

Flere minoritetsmedier kan spille en viktig rolle i helsemyndighetenes beredskapskommunikasjon.
Helsemyndighetene bør bruke minoritetsmediene når man skal nå innvandrere om korona-pandemien, var en oppfordring fra flere under nettmøte.
18Shares

Nettmøtet var i regi av Helsedirektoratet og flere medier rettet mot minoriteter, og ble avholdt forrige uke.

Julius Antoni i Radio Tamil i Bergen uttalte at man brukte mye ressurser på oversettelser.

Vi har en vanskelig ressurssituasjon, og ønsker mer oversatt informasjon på tamil fra myndighetene.

Inter FM har eksistert siden 1985, sender på 7 språk: aserbadjansk, norsk, engelsk, tamil, somali, tyrkisk og urdu.

Radiokanalen gjør intervjuer med ressurspersoner i ulike miljøer, og har tilknyttet en barnelege som er på lufta regelmessig, og har lyttere i hele Europa. Her i Norge savner vi flere videoer og spotter fra myndighetene, sa ansvarlig redaktør Dogan Gursel.

Etterlyser kontakt

Hans Dahle i Radio Latin-Amerika fortalte om liknede erfaringer.

Vi etterlyser en kontaktperson som kan snakke med minoritetsmedier, og savner ordninger for økonomisk støtte.

Jamal Abdi fra Maqal Radio, som sender hver lørdag med 40 000 somaliske lyttere, etterlyser også flere midler.

Her ønsker vi hjelp til å finansiere bruk av f.eks. leger og fagressurser i sendingene. Radiokanalen intervjuer leger og helsepersonell, og jobber for å rette opp alt som spres av
falsk informasjon.

Tar til seg innspill

Erlend Tidemann, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, sa han tar til seg innspillene og vurderer hva man kan jobbe videre med.

Vi vil løfte problemstillingen med den økonomisk vanskelige situasjonen i kanaler der vi kan bidra til å påvirke, f.eks. i vår dialog med IMDi. Vi ser at minoritetsmediene har en betydning for å formidle informasjon til innvandrerbefolkningen i en beredskapssituasjon og på lengre sikt vil vi også trekke viktigheten av minoritetsmediene inn i arbeidet med utvikling av vår beredskapskommunikasjon.