Bosetningsprisen til Molde

Best på bosetning av flyktninger: Molde fikk 11. mars utdelt Bosetningsprisen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Foto: Wikimedia Commons
Kommunen vinner prisen for sitt enestående bosettings- og kvalifiseringsarbeid, og for å ha vist vilje til å bosette mange flyktninger over flere år, skriver imdi.no.
0Shares

– Kommunen er nytenkende, kreativ og målrettet i kvalifiseringsarbeidet, og kan vise til glimrende resultater i introduksjonsordningen, uttaler Geir Barvik, direktør i IMDi og juryleder.

Molde har kurs i hvordan anskaffe egen bolig som en del av introduksjonsprogrammet, og fokuserer på at flyktningene selv skal finne egen bolig.

– Få kommuner som kan vise til tettere og bedre kvalitetsmessig oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet enn Molde kommune, uttalte statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh, under utdeling av prisen 11. mars.

– Ikke ad-hoc preget
Kriteriene for nomineringen er blant annet antallet bosatte, jevn og planmessig bosetting, fleksibelt og løsningsorientert bosettingsarbeid. Også kommunens resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæring, samt overgangen til arbeid og utdanning ble lagt merke til.

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, som mottok prisen, sa blant annet:

– Vi har bestemt oss for å gjøre dette arbeidet skikkelig. Arbeidet skal ikke være Ad-hoc-preget men ha et langsiktig perspektiv. Vi stiller høye krav til oss selv og til deltakerne, og har som mål å kvalifisere til deltakelse på alle samfunnets arenaer. Det er stor politisk oppslutning rundt bosetting av flyktninger og det er stort engasjement både fra næringslivet og fra frivilligheten i Molde.