Skeptisk til meldeplikt

Foto: Arkiv.
Foto: CF Wesenberg.
– Tilreisende romfolk skal behandles med respekt og rettferdighet. Det er liten tvil om at det er behov for sosialpolitiske tiltak. Å innføre meldeplikt for tiggere, å avgrense hvor og når de kan tigge, er ikke et godt tiltak, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
0Shares

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i politiloven som gir lokale politimyndigheter adgang til å pålegge meldeplikt for tigging, og til å regulere tigging på offentlig sted.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik (bildet) sier nei takk til denne lovendringen, blant annet på bakgrunn om at man ikke har gjort en god nok vurdering av om forslaget vi virke diskriminerende.

− Vi er bekymret for at dette vil skyve folk ut fra det offentlige rom bare fordi de er den de er, sier Ørstavik til ldo.no.

− Denne eventuelle lovendringen vil ikke bedre forholdene for tilreisende rom, og det er ivaretakelsen av grunnleggende behov og menneskerettigheter regjeringen må gripe fatt i nå, legger hun til.

Grunn til bekymring
Ombudet er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene i politiloven. I høringssvaret står det: “Vi frykter at en ytterligere marginalisering av mennesker som er i en vanskelig situasjon gjør dem mer utsatt for diskriminerings og brudd på menneskerettigheten”.

− Vi er bekymret for at forslaget vil føre til en legitimering og forsterkning av den hetsen og trakasseringen av tilreisende rom vi allerede har sett, skriver hun videre til høringssvaret.