Utrop får honnør på Stortinget

En ny, stor undersøkelse om innvandrerbefolkningens mediebruk og samfunnsdeltakelse, avslører at innvandrere i Norge stoler mer på myndighetene enn befolkningen som helhet.
Utrops "innvandringsregnskap" fikk honnør av flere politikere på Stortinget da integreringsmelding ble behandlet i går.
0Shares

I går la Utrop og NyAnalyse frem rapporten ”Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskapning”. Tidligere samme dag som rapporten ble fremlagt i VGs auditorium, samlet Stortinget seg for å diskutere hovedlinjene i norsk integreringspolitikk.

Flere aviser har skrevet om rapportens avsløringer. Men som det kommer frem fra gårsdagens Stortingsmøte, har rapportens funn også fanget flere politikere sin oppmerksomhet. Da Stortinget samlet seg i går for å diskutere Regjeringens stortingsmelding ”En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap”, ble Utrop og rapporten trukket frem og henvist til hele tre ganger.

Den første som trakk frem rapporten og Utrop var Venstre-leder Trine Skei Grande:

Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet siterte fra Utrops rapport i Stortinget i år.

– I dag la Utrop fram en evaluering av innvandring og hva innvandring tilfører Norge, som viser at vi i denne sal blant annet har mellom 27 og 28 mrd. mer å rutte med årlig i skattepenger på grunn av innvandringen, noe som viser at den befolkninga vi får inn, har høyere utdanning enn det den norske befolkninga har. Blant den innvandrerbefolkninga vi får, har vi selvfølgelig utfordringer når det gjelder analfabetisme, men det er også en dobbelt så stor tetthet når det gjelder doktorgrader. Det er også et viktig bilde å ha med seg.

– Senere i dag legger Utrop fram et innvandrerregnskap. Jeg er overbevist om at det vil vise at innvandring er viktig for Norge. Vi vet av 8 pst. av norske bedrifter oppgir mangel på arbeidskraft som et hinder for vekst, påpekte Håkon Haugli (Ap) lenger ut i diskusjonen.

Lønnsomt
Også opposisjonspartiet Høyre trakk frem rapportens funn:

– Det har vært nevnt flere rapporter her i dag, men det kommer en spennende rapport som skal offentliggjøres nå i dag i avisen Utrop, som et seriøst analysebyrå har gjort. Den viser at i fjor hadde vi 28 mrd. kr i skatteinntekter fra folk med en annen bakgrunn enn den rent norske. Velferdsbudsjettet til den samme gruppa er på 18 mrd. kr. Det er 4 pst. av det totale velferdsbudsjettet. Så kanskje er det god butikk å ha arbeidsinnvandrere i Norge. Høyre mener i hvert fall at det er god butikk å ha arbeidsinnvandrere med høy kompetanse, og derfor har vår hovedvinkling i denne debatten vært at vi ønsker flere med høy kompetanse, også fra land utenfor EØS-området, uttalte Trond Helleland i Høyre.

Av diskusjonen kommer det og frem at det er en bred enighet om hovedlinjene i norsk integreringspolitikk. Alle, unntatt Frp, mener at innvandrere er en ressurs for Norge.