Kunnskapsdepartementet fått over 130 innspill

Sivilsamfunnet har fått sjansen til å gi sine innspill på integrering. Over hundre organisasjoner har kommet med sine tiltak.
Foto: Flcikr
130 ulike orgnaisasjoner har fått sendt sine innspill om sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet.
8Shares

Innspillene skal brukes av regjeringen for å løfte frem sivilsamfunnets rolle i arbeid for integrering og inkludering.

Arbeid, kvalifisering og utdanning og norsktrening, integreringstiltak i bosettingsfasen, og barn og unges deltakelse har vært temaene.

Tidligere i vinter inviterte KD til digitalt seminar om hvordan arbeidet skulle gå videre. I tillegg til innledninger ved statsråden og representanter for sivilsamfunnet, ble det avholdt  panelsamtale om styrking og synliggjøring av sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid.

Integreringsminister Guri Melby lanserte også en nettside for innspill til strategien.

– Et mangfoldig sivilsamfunn er en ressurs for oss alle. For å lykkes med integreringsarbeidet handler det om å få til godt samarbeid mellom frivillige, innbyggere og kommune, både i forhold til dem som er nye, og de som har bodd lenge. Det handler om muligheten til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Frivilligheten, organisasjonslivet, tro- og livssynssamfunn, og en rekke andre skaper muligheter for deltakelse. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, både for hverdagsintegrering, og i samarbeid med det offentliges integreringstiltak, sa hun under seminaret.

Over 130 innspill

Kunnskapsdepartementet sier til Utrop at de har fått inn 130 innspill etter det digitale seminaret 20.januar.

– Innspillene vil bli brukt når regjeringen i vår skal utvikle en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle i arbeid for integrering og inkludering, og legge til rette for å styrke det gode arbeidet som gjøres, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Hanne Roald.

Innspill forblir anonyme

Selv om navn og kontaktinformasjon måtte oppgis, viser hun til at innspillene ville være anonyme.

– Samtlige personopplysninger vil bli slettet innen 1. juli, i tråd med GDPR-direktivet (Personvernforordningen) og dette er ikke en alminnelig høring i en sak. Vi viser derfor til offentlighetslovens §§15 andre ledd, jf. §12 b, og viser her til at innspillene omhandler råd og vurderinger som vi har innhentet til den interne saksforberedelsen. Det vil være arbeidskrevende å skille ut opplysninger i 130 innspill slik at vi ivaretar anonymiteten til innsenderne slik vi har forpliktet oss til.