Norge er et fritt land og hvem som helst har tillatelse til kjøp og salg av eiendom, så lenge det gjøres på lovlig vis, skriver Fahad Qureshi.
Foto: Privat
Iman Aktivitetssenters kjøp av en eiendom i Groruddalen har skapt debatt, og åpner opp debatten om diskriminering, religionsfrihet og borgerrettigheter, skriver Fahad Qureshi i dette innlegget.

Norge har, på lik linje med andre land, dessverre en historie med å frarøve minoriteter deres borgerrettigheter. Da vi i 1814 feiret selvstendighet fra å være et lydrike under Danmark, innførte vi også jødeparagrafen i grunnloven som forble der frem til 1851. Denne paragrafen forbød jøder innreise til Norge, og det samme gjaldt jesuitter og munkeordener.

Samer og kvener ble frarøvet sine borgerrettigheter

Under 1800-tallets nasjonsbygging oppstod det en konflikt relatert til etnisitet og språk. Historikeren Rudolf Keyser prøvde å finne svar på om nordmenn var et eget folk via språkanalyse, med mål om å bevise at nordmenn var et av Europas eldste og historisk berømte folk via «innvandringsteorien». 

Dette ledet til at Keyser, sammen med P.A. Munch, ikke inkluderte samer og kvener i sin nasjon fordi de var primitive nomadefolk som ikke snakket norsk. Dette endte med at Stortinget i 1902 bestemte at det ikke skulle selges av statens jord til ikke-norsktalende. Dette lovverket sto formelt ved lag til 1965. Slik ble samer og kvener frarøvet sine borgerrettigheter i det forrige århundrets Norge.

Norsk lov skal følges og ingen skal diskrimineres

Er det den samme retorikken vi ønsker å innføre mot konservative muslimer som Islam Net i dag? Norge er et fritt land og hvem som helst har tillatelse til kjøp og salg av eiendom, så lenge det gjøres på lovlig vis. Islam Net har ikke gjort noe ulovlig, og det å ønske å frata dem deres borgerrettigheter må ses på som svært alvorlig, på lik linje med hvordan jøder, samer og kvener ble diskriminert i det forrige århundret. 

Det viktigste her er å forholde seg til norsk lov og ikke diskriminere noen

Selv hvis man er totalt uenig med sin motpart, så er nettopp det fantastiske med ytringsfriheten at uavhengig av hva man ytrer, så skal ikke det ha konsekvenser for ens borgerrettigheter som kjøp og salg av eiendom. Om kjøpet gjøres lovlig og er privat mellom to parter, er det ingen annens rett å blande seg inn. Det viktigste her er å forholde seg til norsk lov og ikke diskriminere noen.

Politikere oppfordrer til forskjellsbehandling

Dermed er det meget alvorlig at Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier følgende om Islam Nets støtte til Iman Aktivitetssenter sitt kjøp: «Folk får tro hva de vil. Men de får ikke gjøre hva de vil. Vi er ikke forpliktet til å tilrettelegge for alt mulig.» 

En sentral del av den norske trosfriheten og ytringsfriheten er at man beholder sine borgerrettigheter, inkludert kjøp og salg av eiendom, også hvis man har meninger og ytringer som strider med majoritetssamfunnet. Det samme gjelder Rødt-politiker Eivor Evenruds uttalelse: «Jeg forventer at et flertall av politikerne i Oslo vil ta grep for å stoppe etableringen av et sånt sted», og MDG politiker Arild Hermstad som sier: «Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette».

Hvordan kan Oslos politikere stoppe Islam Net eller Iman Aktivitetssenter fra å utøve sine borgerrettigheter, og hvordan er dette annerledes enn å nekte salg av norsk jord til samer og kvener? 

Disse uttalelsene oppfordrer til forskjellsbehandling og diskriminering i kommunen og hos Plan og Bygningsetaten. Å stoppe noen fra å kjøpe en eiendom eller iverksette tiltak for å hindre at den omgjøres til et aktivitetssenter, kun fordi man ikke liker Islam Nets meninger, er diskriminering. Man kan ikke diskriminere noen i Norge basert på at man misliker vedkommendes meninger. Her må menneskerettighetseksperter komme på banen og ta til motmæle mot slike diskriminerende uttalelser.

Denne teksten ble første gang publisert i ABC Nyheter den 5. mars 2021, og republiseres i Utrop etter avtale med ABC Nyheter og skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.