Vant i lagmannsretten

Erik Schjenken (lengst til høyre) var en av de innblandede i ambulansesaken for snart fire år siden. Nå saksøker han Dagbladet, som han mener har feilfremstilt ham som rasist.
Foto: Institutt for Journalistikk
Ambulansearbeider Erik Schjenken vant over Dagbladet i lagmannsretten.
0Shares

I 2011 gikk Schjenken til søksmål mot Dagbladet. Schjenken stevnet avisen fordi han mente han ble utsatt for en nærmest hatkampanje i forbindelse med Dagbladets dekning av den såkalte “ambulansesaken” sommeren 2007. 

Avisen er dømt til å betale oppreisning og sakskostnader på til sammen 1,2 millioner kroner for artikler skrevet i 2007. Lagmannsretten reduserer det opprinnelige oppreisningsbeløpet med fire femdeler.

Oslo tingrett mente injuriene Schjenken var utsatt for fra avisen er så grove at den satte oppreisningsbeløpet til rekordstore 1 million kroner i 2011. Borgarting lagmannsrett justerer oppreisningen til 200.000 kroner, og sammen med sakskostnadene må avisen ut med 1,2 millioner kroner, skriver dagbladet.no.

Satte ham i dårlig lys
I dommen skriver Lagmannsretten at de “ser hen til at Schjenken opplevde en mediepågang som var massiv over lengre tid. Det var en rekke oppslag i Dagbladet, inkludert forsider, som satte ham i et meget dårlig lys, og som inneholdt svært krenkende påstander”.

–  Alle medier i Norge hadde bredt og utstrakt fokus på saken, med omfattende oppslag over en lang tidsperiode. Schjenkens etterfølgende helsemessige problemer må langt på vei anses å være et resultat av den samlede mediedekningen i norsk presse i denne perioden, og ikke kun Dagbladets oppslag, selv om lagmannsretten er enig i at Dagbladet må anses å være den avisen som gikk lengst i sin dekning, heter det i dommen.