Ny politirapport advarer mot “parallelle samfunn”

Det nynazistiske miljøet i Kirstiansand er preget av vold og rusmisbruk, melder politiet i byen
Foto: Facebook
Politirapporten Oslo 2022 tegner et bilde av fremtidige utfordringer for storbysamfunnet i Oslo, der såkalte parallelle samfunn anses som en reell trussel mot demokratiet.
0Shares

Ifølge Aftenposten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov. En slik utvikling vil ifølge rapporten undergrave folks tillit til fellesskapet og gi grobunn for korrupsjon og undergraving av rettsstaten.

– Voldelige politiserte og religiøse ekstreme miljøer utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter på ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo, heter det.

Videre skriver man at “nettverk på tvers av nasjonalgrenser blir opprettet raskt, og at personer oppsøker likesinnede hvor det er pågående konflikter og kamphandlinger”.

Fokus på de som “faller fra”
Rapporten viser til reaksjonene etter Muhammed-karikaturene og angrepene på det jødiske samfunnet i Norge, og til tilfeller der politiske flyktninger blir overvåket av spioner fra regimet de flyktet fra.

Man knytter også usikkerhet til generasjonen med unge menn med krigserfaring fra internasjonale militæroperasjoner. Flesteparten klarer seg bra, mens andre får store psykiske plager. En annen er dem som senere søker seg sammen i negative, lukkede fellesskap.

– Folk som disse har opparbeidet seg kunnskaper som er attraktive for kriminelle miljøer og som kan gi politiet store utfordringer, heter det videre.

– Ille
Politimester Hans Sverre Sjøvold tar tallene på alvor. Han viser til at det i Paris er områder politiet ikke går inn i, og at politiet i Stockholm ble lokket i bakhold under de nylige opptøyene der.

– Hvis vi får en utvikling der hele grupper av befolkningen står på utsiden av samfunnets normer og regler så er det ille, sier Sjøvold til Aftenposten.