Lanserer tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering. Fra venstre: 2. nestleder Ivi-Emilie Panayiotou, leder Thea Tveter Lysvik og 1. nestleder Ammal A. Haj.
Foto: Ellen Johanne Jarli
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom reagerer på manglende politisk vilje for å forebygge rasisme, hatprat og diskriminering på flere arenaer.
294Shares

– I Norge i dag ser vi mange former for hat og diskriminering som er med på å skyve folk utenfor samfunnet med store konsekvenser for den enkelte. Både sammensatt diskriminering og strukturell diskriminering er samfunnsutfordringer som angår oss alle, og som fellesskapet må løse, skriver Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom via en pressemelding.

Fem tiltak er foreslått for å forebygge rasisme og diskriminering:

  • Dokumentere og registrere hvem som blir «tilfeldig» stoppet.
  • Satsing på tiltak med tidlig innsats mot barnehager og skoler.
  • Gi det nasjonale kompetansemiljøet innen hatkriminalitet økonomisk handlingsrom og opprettholde bevilgninger til forskning på feltet.
  • Blindrekruttering.
  • Etablere et fungerende og effektivt nasjonalt system for å frata utesteder skjenkebevilling ved avdekking av diskriminering og rasisme.