Ærespris til Karin Andersen

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har mottatt ærespris for sitt mangeårige engasjement for mennesker med utviklingshemming.
Foto: Stortinget.no
– Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er opplagt den som i størst grad har fremmet de utviklingshemmedes interesser – senest med forslag om å inkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov, melder Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

– Karin Andersen har alltid argumentert for betydningen av sosial trygghet, solidaritet, likestilling og antidiskriminering, sier tidligere forbundsleder Jens Petter Gitlesen. Ny forbundsleder er Tom Tvedt. 

Gitlesen forteller videre på hjemmesiden til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) at da han begynte som forbundsleder i 2009 var Karin Andersen rask med å ta kontakt.

– En av de få

  Hun jobbet for NFUs interesser overfor sin egen rødgrønne regjering. Hun har jobbet for våre saker i opposisjon. Går en gjennom stortingets nettsider, så vil en finne at Karin Andersen er den stortingsrepresentanten som har fremmet flest saker og rettet flest spørsmål om uheldige sider ved politikken overfor mennesker med utviklingshemning, sier han videre.

Gitlesen fremhever Andersen som en av de få som har tatt konsekvensen av sine holdninger og fulgt opp også overfor små grupper som de rundt 25 000 nordmenn som har en utviklingshemming.

Markert seg gjennom mange år

– NFUs ærespris kan deles ut på vårt landsmøte, heter det videre på hjemmesiden til NFU. – Det er ikke hvert landsmøte vi finner verdig kandidat til prisen. Denne gangen var saken opplagt. Karin Andersen har markert seg gjennom mange år og er en velfortjent mottaker av NFUs ærespris.