Ingen minoriteter i Kirkemøtet

 
Foto: kirken.no
Ingen med innvandrerbakgrunn er medlemmer i Kirkemøtet, som er det øverste representative organet i Den norske kirke.
0Shares

Totalt 116 representanter inkludert biskopene skal representere det norske folk i Kirken gjennom Kirkemøtet. Men ingen av medlemmene har utenlandsk opprinnelse. Det skriver avisen Dagen. 

– Norge har endret seg på grunn av stor innvandring. Kirken må følge med i tiden, oppfordrer Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark.

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, etterlyser nå delegater med innvandrerbakgrunn.

Kirkemøtet representerer ikke medlemsmassen i Den norske kirke, og det er en åpenbar utfordring

– Vi skulle veldig gjerne hatt flere nye landsmenn med i bispedømmerådene, for det er disse som utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

– Et problem
Sven Thore Kloster, rådgiver for inkludering i Mellomkirkelig råd og Kirkerådet, erkjenner at dette er et problem.

– Kirkemøtet representerer ikke medlemsmassen i Den norske kirke, og det er en åpenbar utfordring, sier han til Dagen. 

I etterkant av Kirkemøtet i 2009, ble håndboken for menighetsråd revidert. Her ble det i instruksene til nominasjonskomiteene oppfordret til å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn i valglistene for kirkelige valg. Hvorvidt oppfordringen følges opp, vites ikke, skriver Dagen.