216 hatkriminalitetsanmeldelser i Norge i fjor

Nulltoleranse: Namsos kommune har en visjon om å få bukt med voldsbruken.
Foto: sxc.hu
Store mørketall skjuler den reelle kriminaliteten rettet mot religiøs tilknytning, seksuell legning eller personer med utenlandsk utseende.
0Shares

I fjor ble det levert inn 47 anmeldelser om hatkriminalitet basert på religiøs tilknytning, seksuell legning eller personer med utenlandsk utseende i Oslo. For hele landet endte tallet på 216, melder NTB.

I de 47 Oslo-sakene var det totalt 48 ofre som gikk til en anmeldelse og hvor sakene ble kategorisert som hatkriminalitet. Til sammen ble 53 gjerningsmenn siktet for vold, trusler eller andre former for lovbrudd i fjor.

Ikke enkelt
I en egen rapport som politiet i hovedstaden la fram mandag, gis det innblikk i hvor mange anmeldelser som har sin bakgrunn i hatefulle ytringer eller handlinger som har sin bakgrunn i religiøs, seksuell eller etnisk orientering.

– Totalt er det 48 forhold som er kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2012. Det er grunn til å tro at dette er minimumstall og at mørketallene kan være høye, står det i rapporten.

Få saker
Av de undersøkte sakene er det flest anmeldelser innenfor området for etnisk hatkriminalitet. Flest er rettet mot personer fra Midtøsten eller fra Afrika. Bare én anmeldelse dreier seg om antisemittisme og én dreier seg om hatkriminalitet mot romfolk.

Ingjerd Hansen i Strategisk stab i Oslo politidistrikt sier det er flere grunner til å tro at omfanget av problemet trolig er langt mer omfattende enn hva antallet faktiske anmeldelser utgjør.

– Grensen mellom ytringsfrihet og en kriminell handling er ikke enkel, sier hun til NTB.