Lege oppfordrer Legeforeningen til å ta tak i ubevisste holdninger

Norge bør gjøre som britene i forhold til implistte holdninger blant legepersonell, mener lege Patji Alnæs-Katjavivi.
Foto: Privat
Implisitt bias hos helsepersonell fører til forskjellsbehandling av pasienter. Nå må Legeforeningen ta til handling, mener lege og samfunnsdebattant.
287Shares

– Flere studier har vist at leger behandler pasienter ulikt. Hvem som henvises til koronar angiografi og hva slags smertebehandling pasienter i akuttmottak får, blir blant annet påvirket av pasientenes kjønn og hudfarge, skriver lege Patji Alnæs-Katjavivi på tidsskriftet.no.

Fenomenet gjør seg også gjeldende når leger, andre helsearbeidere og kliniske forskere møter pasienter, hevder han.

Samtidig ser han til løsninger for å sikre likere behandling.

– Storbritannias legeforening har imidlertid gjort en betydelig innsats for å adressere implisitt bias og rasisme, som også leger i Norge kan lære av. For eksempel tilbys alle medlemmer av den britiske legeforeningen et internettbasert kurs om implisitt bias som del av en likestillings- og antidiskrimineringsstrategi.

– Fokus på implisitt bias tidlig i legeutdanningen er viktig, slik som det er innført ved flere universiteter i Storbritannia nå. Kulturelt mangfold blant den medisinske staben på en arbeidsplass kan sannsynligvis bidra til å motvirke bias hos den enkelte lege.