Flyktninger og asylsøkere rammet av data-lekkasje

Hackerbande har lekket sensitive opplysninger om flyktninger og asylsøkere etter et angrep på en kommunes database.
Foto: flickr.com
Håndskrevne dokumenter og opplysninger om flyktninger og asylsøkere er funnet i dataene Pysa-banden har spredt.

Ifølge OsloAvisa innbefatter innholdet opplysninger om identitet, helsetilstand og andre personlige forhold til menneskene det gjelder.

Seks-sju ansatte har arbeidet for fullt hele påsken med å gå gjennom de rundt 2000 filene som er lekket.

Lekket materialet blir kategorisert etter grad av sensitivitet og alvorlighetsgrad i forhold til personvernlovgivningen – for eksempel personnumre og helseopplysninger.

Hyret inn dataeksperter

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten kommune har måttet hyre inn dataeksperter fra konsulentselskapet KPMG.

Ifølge Stensrud kommer mesteparten av de sensitive dataene fra voksenopplæringen, læringssenteret og flyktningtjenesten – samt etater disse har vært i samhandling med.

– Hva gjør dere for å informere alle flyktninger og asylsøkere?

– Vi tenker gjennom hvordan vi kan informere. Det avhenger også av hvor mange det er snakk om. Noe kan vi muligens gi generell info om. Men vi må også se hva som krever spesifikk informasjon til hver enkelt, sier han til OsloAvisa.