– De som ankom fra Pakistan var i hele 12 prosent av tilfellene smittet av korona. Skal man bare overse dette faktum, for å unngå å krenke noen?, spør Reinert Skadsem.
Foto: Pakistan International Airlines
Norges grenser bør beholdes stengt til vi har kontroll på koronasituasjonen, skriver Reinert Skadsem i dette innlegget. 
471Shares

Den 26. mars kom jeg over Utrop-innlegget «Et «fremmed» virus? – Covid-19, nasjonalisme og stengte grenser» Artikkelen fortjener et svar på problemstillingene den tar opp, for løsningene den serverer kan ikke få stå uimotsagt.

Det er ingen nødvendig motsetning mellom å ivareta grunnleggende rettigheter og smittevernsfaglige hensyn ved grensepasseringer, skriver Aike Peter Rots og medforfattere i et Utrop-innlegg den 26. mars.
Foto : Faksimile, Utrop 26.03.2021.

Overser fakta for å unngå å krenke

Først kan man med rette stille spørsmål om hvorvidt det faktisk har vært åtte forfattere til artikkelen eller om man skal anse artikkelen som et opprop fra en spesiell gruppe mennesker. 

I det første avsnittet kommer følgende påstand som jeg vil stille spørsmål ved:
«Grensestengningen har store konsekvenser for dem som rammes, og for Norges internasjonale forbindelser»

Hvilke konsekvenser har dette for Norges internasjonale forbindelser? Hva menes?

Videre skriver kollektivet:

«Det er ingen nødvendig motsetning mellom å ivareta grunnleggende rettigheter og smittevernsfaglige hensyn ved grensepasseringer. Regjeringen kan innføre velfungerende systemer for obligatorisk testing og karantene, uten at familiemedlemmer og arbeidspendlere nektes tilgang. Så hvorfor er det nesten ingen i norsk politikk, næringsliv, jus og akademia som kritiserer den uforholdsmessige stengingen av grensene? Hvorfor er det så få som er bekymret over konsekvensene av dette for internasjonale relasjoner?»

Grunnleggende rettigheter? Den uforholdsmessige stengingen av grensene? Konsekvensene av dette for internasjonale relasjoner?

Det virker som forfatterne tar for gitt en del premisser som ikke blir forklart. Noe jeg vil anta i en eventuell oppgavebesvarelse ville resultert i at man ikke fikk titulere som f.eks. professor.

Avtaler som ikke gagner Norge eller verden skal sies opp

Videre, i tredje avsnitt,

«Nyordene «importsmitte» og «innvandrersmitte» er brukt så ofte at de har blitt naturalisert.»

Importen av smitte er veldokumentert. Nylig kom tall fra FHI som viste at det var stor importsmitte fra Afrika, Midtøsten og Asia. De som ankom fra Pakistan var i hele 12 prosent av tilfellene smittet av korona. Skal man bare overse dette faktum, for å unngå å krenke noen?

Mer bekymret for grensestengning enn stengning for nordmenn generelt

Innvandrere er i langt høyere grad enn resten av befolkningen smittet av korona. Dette er et faktum, og FHI har avvist at dette kan forklares med trangboddhet og yrkesvalg.

Tiltakene «avler fremmedfrykt», konkluderer de åtte forfatterne. Hva er dokumentasjonen på dette? Eller er det bare forfatterne som projiserer?

Siste avsnitt:

«Vi er bekymret over konsekvensene av den langvarige grensestengningen. Noen tror kanskje at Norge kan være et isolert og selvforsynt øysamfunn, men i virkeligheten er det norske samfunnet helt avhengig av internasjonalt samarbeid og utenlandske arbeidere. Vi er redde for at nasjonalister vil bruke dette som et påskudd til å melde Norge ut av EØS og andre internasjonale avtaler, og begrense grunnleggende friheter permanent. Vi mener tvert imot at Norge bør være en aktiv deltaker i europeisk samarbeid og politikk. Det er på tide at regjeringen innser at de har gått for langt, og gjenåpner landet.»

Her tar forfatterne helt av. De er åpenbart mer bekymret over grensestengningen enn over at landet stenges ned for nordmenn generelt. Norge er tross alt ikke en øy. Men er Norge virkelig helt avhengig av internasjonalt samarbeid og utenlandske arbeidere?

Kontroll på korona før grenseåpning

Jeg og Demokratene er stolte nasjonalister som mener at Norge skal være selvberget på de fleste områder så langt som mulig. Vi vil gjerne ha internasjonale handelsavtaler og gode forhold til de fleste land. Vi vil derimot ikke at Norge skal overstyres av korrupte teknokrater i EU og FN, som ikke har det beste for nordmenn eller borgere av resten av verden, i tankene.

Avtaler som ikke gagner Norge eller verden skal sies opp. Norske borgeres rettigheter og friheter gitt oss av grunnloven fra 1814 skal ikke forhandles bort i internasjonale avtaler.

Norge skal være venn og alliert med våre europeiske brødre og søstre. Men vi skal selvfølgelig ikke blande oss inn i deres interne forhold. Vi mener regjeringen selvfølgelig ikke åpner grensene før vi har kontroll over koronasituasjonen innad i Norge.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.