– Ytringsfriheten er den viktigste av alle borgerrettigheter. Uten den vil andre rettigheter også gå tapt, skriver Reinert Skadsem.
Foto: Student Edge
Mange er flyktet til Norge for å oppleve reell frihet – det omfatter også ytringsfrihet, skriver Reinert Skadsem i denne replikken.
555Shares

I et innlegg publisert i Utrop den 3. september, Foreldre tør ikke sende barna til moskeen – sånn kan vi ikke ha det, fremmer skribenten, Simen Bondevik påstander uten troverdig belegg. Jeg vil med dette kommentere rundt noen av Bondeviks påstander.   

Muslimer en fare for SIAN – ikke omvendt

Bondevik:
«Foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte på aksjonister fra SIAN. Flere har opplevd at Koranen har blitt satt fyr på utenfor moskeen deres. Dette er fullstendig uakseptabelt og i strid med religionsfriheten. Muslimske barn skal føle seg trygge og få utøve religionen sin.»

– Jeg har norsk kulturbakgrunn fra Jæren. Jeg kan ikke huske at foreldre i min oppvekst hadde for vane å sende barn til kirken alene. Hvorfor sender muslimske foreldre sine barn til moskeen? Hvor ofte skjer dette? Hva gjør de i moskeen uten foreldrene? Hva er det disse muslimske foreldrene tror skal skje om barna møter på SIAN aktivister som brenner Koranen? Er det SIAN de er redde for eller er det hva deres egne trosfeller kan finne på å gjøre? Fakta er at hver gang SIAN brenner en koran utenfor en moske der det er muslimer, blir de fysisk angrepet – ikke motsatt. På hvilken måte forhindrer SIAN muslimer i å utøve sin tro? Hvordan er deres handlinger i strid med religionsfriheten?

Bondevik:
«Styreleder i Bergen moské kunne fortelle at kvinner blir dratt av hijaben, spyttet på og dyttet»

– Dette er selvfølgelig uakseptabelt og jeg går utifra at det er anmeldt til politiet om det stemmer. Det fremstilles som om det er snakk om et hverdagslig fenomen. Dette tviler jeg på.

Bondevik:
 «Hathandlinger kan ikke bortforklares med ytringsfrihet. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår tydelig fast at enhver har rett til religionsfrihet, og trygghet til å utøve denne. Når mennesker ikke tør å dra i moskeen fordi de føler seg truet av hathandlinger rett utenfor, er det et åpenbart brudd på menneskerettighetene.»

– Å brenne koranen er en helt lovlig ytring og skal fortsatt være det. I Norge er det heller ingen begrensninger på hvor man kan ytre seg i det offentlige rom. At noen påstår de ikke tør gå til moskeen i tilfelle de skulle de skulle se eller høre en koran som brenner, er deres eget problem. SIAN har til nå, så vidt meg bekjent, ikke utgjort noen fare for noen. Derimot har mange muslimer utgjort en fare for SIAN. Hvem som eventuelt bryter eller respekterer menneskerettigheter her, tar jeg gjerne en diskusjon på.

Flyktninger er kommet til Norge for å oppleve ytringsfrihet

Bondevik:
«Etter min mening faller heller ikke koranbrenning innenfor ytringsfrihetens rammer. Derimot er det ren sjikane. Det er respektløst å sette fyr på noe som er hellig for mennesker uten noen annen hensikt enn å provosere.» «Vi trenger en offentlig debatt om ytringsansvar – ikke bare ytringsfrihet.»

– Her sier Bondevik at han er uenig i ytringsfrihetens rammer, de som er nedfelt i grunnloven. Han vil skrenke inn alles frihet til å ytre seg etter eget ønske, og det er åpenbart at det er muslimer han vil beskytte mot kritikk av deres dogmer. Jeg mener ytringsfriheten er den viktigste av alle borgerrettigheter. Uten den vil andre rettigheter også gå tapt. Ytringsfriheten er under press og bør beskyttes. Det er Norge som bør eksportere ytringsfrihet til andre land, spesielt islamske land. Norge skal ikke importere islamsk «ytringsfrihet».

Kanskje er det respektløst å sette fyr på noe som er hellig for andre mennesker, men det er faktisk din grunnlovfestede menneskerett å opptre respektløst, selv om jeg ikke vil anbefale noen å opptre slik. Vi trenger ikke en debatt om ytringsansvar, da dette er å la ekstremistene som bruker vold, vinne. Bondevik må gjerne ønske å innføre blasfemilover og innskrenke ytringsfriheten. Det er hans ytringsfrihet, men det er lite norsk av han. Bør hans ytringer forbys fordi jeg finner hans meninger provoserende? Skal vi forby Sataniske vers fordi moskemiljøene finner den provoserende?

Bondevik vil ha en ytringsansvarkommisjon. Han vil med andre ord at en statlig nedfelt kommisjon skal bestemme hva du skal få lov til å si. Dette ville nødvendiggjøre endringer i grunnloven. Ytrer du noe som staten sier er forbudt, vil du kunne risikere fengsel – eller skal vi innføre lynsjemobber for å håndheve disse lovene, slik vi ser i land der islam råder?

Mange av våre nye landsmenn som har flyktet til Norge har nettopp flyktet fra slike forhold i landet de forlot. Hvor skal de flykte neste gang? Hva tror du de tenker om Bondeviks ideer?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.