Høyesterett: Ytring var straffbar fordi den ble rettet mot et barn

– Det vises til at små barn og ungdommer er sårbare for ytringer som knytter seg til deres etnisitet, og at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn, skriver Høyesterett i en pressemelding om dommen
Foto: Unsplash
Høyesterett har kommet fram til at en krenkende ytring rettet mot en 16 år gammel jente var straffbar fordi hun var et barn.
77Shares

Høyesterett har kommet fram til at en krenkende ytring rettet mot en 16 år gammel jente var straffbar fordi hun var et barn.

Saken handlet om at en 57 år gammel mann ropte til en jente på 16 år at hun burde «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe Nav». Ytringen kom etter en opphetet
diskusjon som mannen hadde startet.

Høyesteretts flertall på tre dommere mente at det i vurderingen av om utsagnet var straffbart etter straffeloven § 185 må legges betydelig vekt på at det var framsatt av en voksen overfor en
mindreårig. Den ville med det ikke ha vært straffbar dersom den ble framsatt overfor en voksen.

– Det vises til at små barn og ungdommer er sårbare for ytringer som knytter seg til deres etnisitet, og at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn, skriver
Høyesterett i en pressemelding om dommen.

Ytringen ble imidlertid ansett for å være helt i grenseland av hva som er straffbart av uttalelser overfor barn.

Et mindretall på to dommere mente at ytringen ikke var straffbar, men var enig med flertallet i at den framsatte ytringen var sårende, smakløs og fornærmende.

(©NTB)