Det skal ikke være slik at foreldre er redd for å sende barna sine til sitt religiøse fellesskap, på grunn av hetsen de møter utenfor, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Book riot
Hathandlinger kan ikke bortforklares med ytringsfrihet, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

Nylig kunne jeg i Vårt Land lese at flere muslimske trossamfunn opplever at foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte på aksjonister fra SIAN. Flere har opplevd at Koranen har blitt satt fyr på utenfor moskeen deres. Dette er fullstendig uakseptabelt og i strid med religionsfriheten. Muslimske barn skal føle seg trygge og få utøve religionen sin.

Muslimhets er et utbredt problem

Med bakgrunn i disse hendelsene har 18 muslimske trossamfunn godt sammen om å sende et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe. De skriver blant annet i brevet at «Med dagens situasjon føler vi at våre barns identitet og trygghet er truet». Dette er kraftfulle ord som Regjeringen er nødt til å ta på alvor.

Det er dessverre ikke noe nytt at muslimer er svært utsatt for hets, trakassering og angrep. Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen, har gjort muslimer utrygge. I tillegg viser en ny rapport fra OsloMet at hets mot muslimer på sosiale medier har økt de siste årene.

Ingen skal føle seg utrygge

Styreleder i Bergen moské kunne fortelle at kvinner blir dratt av hijaben, spyttet på og dyttet, og at moskeen får tilsendt brev hvor de beskrives for å være «Hitlers soldater». NRK har også tidligere fortalt om Kinza Butt fra Mortensrud som ikke turte å sende datteren sin til moskeen på grunn av koranbrenningen som fant sted rett utenfor, tre ganger på under en måned.

Når så mange muslimske trossamfunn nå velger å si så tydelig fra om at deres religionsfrihet er under press, er vi nødt til å ta grep. Ingen skal føle seg utrygge for å utøve religionen eller livssynet sitt – uavhengig av hva du tror eller ikke tror på. Å jobbe for et livssynsåpent samfunn er veldig viktig. Koranbrenning er åpenbart svært ødeleggende for dette arbeidet.

Ytringsfriheten gir ikke dekning for å drive sjikane

Hathandlinger kan ikke bortforklares med ytringsfrihet. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår tydelig fast at enhver har rett til religionsfrihet, og trygghet til å utøve denne. Når mennesker ikke tør å dra i moskeen fordi de føler seg truet av hathandlinger rett utenfor, er det et åpenbart brudd på menneskerettighetene.

Det skal ikke være slik at foreldre er redd for å sende barna sine til sitt religiøse fellesskap, på grunn av hetsen de møter utenfor.

Etter min mening faller heller ikke koranbrenning innenfor ytringsfrihetens rammer. Derimot er det ren sjikane. Det er respektløst å sette fyr på noe som er hellig for mennesker uten noen annen hensikt enn å provosere. Som brevet fra de muslimske trossamfunnene understreker begrenser koranbrenning muslimers mulighet til å leve fritt og trygt.

Regjeringen må sikre reell trosfrihet

Vi trenger en offentlig debatt om ytringsansvar – ikke bare ytringsfrihet. Som jeg har skrevet i en tidligere kronikk i Utrop: «Vi har et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi kan ytre oss for å begrense faren for uro, terror og ekstremisme. (…) Hatkriminalitet og sjikane kan ikke gjemme seg bak ytringsfriheten». Blant annet bør en ytringsansvarskommisjon nedsettes.

Det skal ikke være slik at foreldre er redd for å sende barna sine til sitt religiøse fellesskap, på grunn av hetsen de møter utenfor. Det skal være trygt å være en del av et religiøst fellesskap i Norge. Men som brevet fra de muslimske trossamfunnene understreker er det ikke slik i dag. Regjeringen er nødt til å ta grep for å sikre muslimers reelle trosfrihet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.