Flere flyktninger til Oslo

Bydel med ekstra hjerterom: Ap og SV-koalisjonen i Østensjø bydelsutvalg går inn for ekstra flyktningekvote.
Foto: Kjetil Ree
Østensjø bydelsutvalg vil bosette flere flyktninger enn det bydelen er tildelt av Oslo bystyre.
0Shares

Bystyret har bestemt at Oslo i 2013 skal bosette 450 flyktninger, hvorav Bydel Østensjø er tildelt 35 flyktninger. Koalisjonen AP/SV hevder er for lite, og nylig fremmet de forslag i bydelsutvalget (BU) om at bydelen skal ta imot ti ekstra flyktninger, skriver Nordstrands Blad.

– Vi vil være med på den nasjonale dugnaden for å kutte ventetiden for flyktninger som har fått oppholdstillatelse, sa SVs Hanne Eldby på BU-møtet 17. juni.

Hun viste til at det ved årsskiftet var cirka 4000 flyktninger som ventet på bosted.

Bekymret for økonomi
Venstre at de ikke er motstander av å ta imot flyktninger, men at de var bekymret for økonomiske konsekvenser for bydelen.

FrP ville ikke overstyre bystyrets vedtak, og sa at Oslo allerede har store problemer med integrering.

– Vi må se hvor mange vi klarer å ta inn før vi blir med på dette løftet, sa Tommy Skjervold (FrP).

Kan få konsekvenser
Bydelsadministrasjonen forklarte at de ikke ville få utgifter i år, på grunn av en engangssum som følger hver flyktning.

Påfølgende år kan det imidlertid påløpe utgifter, spesielt hvis de får mange enslige flyktninger.

– Ti ekstra bør gå greit, men det avhenger av om det er enslige eller familier. Enslige utløser behov for mange flere leiligheter. Dette vil gå på bekostning av andre søkere av kommunale leiligheter, påpekte avdelingsleder Mary Ann Gursli til bladet.