Få tar språkprøven

0Shares

Tall fra Statens Utdanningskontor viser at av 2664 voksne innvandrere som fikk norskopplæring i Buskerud i fjor var det bare 111 gikk opp til språkprøven. 30 av dem fikk ikke bestått.

Fungerende virksomhetsleder ved Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen, Jorunn Kroken, mener utvidet timeramme kan være en grunn til at færre har tatt språktesten de siste årene.

Fra 1998 fikk innvandrere som ikke har grunnskoleeksamen fra hjemlandet rett til inntil 3000 timer opplæring. Tidligere var rammen på 500/750 timer. Mange venter dermed lenger før de tar testen.

Innvandrere som har grunnskoleutdanning eller mer fra hjemlandet har rett på inntil 850 timer norskopplæring.

– I denne gruppen er det fortsatt mange hos oss som tar språkprøven, sier Jorunn Kroken.

– Resultatene var svært gode for våre deltakere på siste test nå i juni. Nå venter innvandrerne med å ta prøven til de er ferdig med opplæringen og klare for det. Tidligere tok mange prøven for tidlig, mener hun.