Startlån for vanskeligstilte

Fra 1. januar innføres Startlånet, som er en ny låneordning for finansiering av boliger for unge og vanskeligstilte.

Den nye låneordningen er en forenkling og forbedring av dagens to låneordninger, kjøpslånet og etableringslånet.

– Vi håper at endringene skal gjøre det enklere ved at lånesøker kun skal forholde seg til én offentlig låneinstans, sier sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Kommunen skal administrere den nye låneordningen. På den måten vil lånesystemet bli mer treffsikkert og fleksibelt i forhold til de lokale utfordringer på boligmarkedet.

Problemet til mange unge lånesøkere i dag er at de mangler egenkapital. I Startslånsordningen legges det opp til en samfinansiering, der det private markedet yter grunnfinansiering og kommunene toppfinansiering. Dermed vil kommunene og det private kredittmarkedet sammen spille en aktiv rolle i å sette flere unge i stand til å kjøpe egen bolig.