Startlån for vanskeligstilte

0Shares

Den nye låneordningen er en forenkling og forbedring av dagens to låneordninger, kjøpslånet og etableringslånet.

– Vi håper at endringene skal gjøre det enklere ved at lånesøker kun skal forholde seg til én offentlig låneinstans, sier sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Kommunen skal administrere den nye låneordningen. På den måten vil lånesystemet bli mer treffsikkert og fleksibelt i forhold til de lokale utfordringer på boligmarkedet.

Problemet til mange unge lånesøkere i dag er at de mangler egenkapital. I Startslånsordningen legges det opp til en samfinansiering, der det private markedet yter grunnfinansiering og kommunene toppfinansiering. Dermed vil kommunene og det private kredittmarkedet sammen spille en aktiv rolle i å sette flere unge i stand til å kjøpe egen bolig.