– Faller mellom to stoler

 
Foto: Wikimedia Commons
For å hamle opp med barneran i Oslo krever Afshan Rafiq (H) mer synlig politi og nulltoleranse. Men politiet kan kun drive brannslukking, mener erfaren ungdomsarbeider.
0Shares

– Jeg har selv to barn som vokser opp her i Groruddalen, og det skremmer meg som mor og politiker at det er en slik utvikling i området, sier Afshan Rafiq (bildet), stortingskandidat for Høyre i Oslo, til osloby.no

Kriminalitetsutviklingen stiller oss overfor betydelig større utfordringer enn vi hadde bare for få år tilbake, mener hun.

– Barna faller mellom to stoler. Foreldre tror det er skolens ansvar, mens skolen tror det er foreldrenes. Signalene som kommer fra skolen, må følges opp og tas videre hjemme, sier Rafiq.

Nulltoleranse mot hverdagskriminalitet
I sitt alternative budsjett for 2013 gikk Høyre inn for å gi 50 millioner kroner mer til økt bemanning i Oslo politidistrikt. Regjeringen bevilget på sin side om lag 31 millioner kroner til 70 nyansettelser. De har imidlertid varslet en årlig bemanningsopptrapping hvert år frem til 2020.

Elyas Mohammed, som har 25 års erfaring med ungdomsarbeid og forebygging sier imidlertid at det er feil å legge ansvaret på politikere og politiet.

– Når politiet skal inn og rydde opp, så har du alt opparbeidet deg en holdning og en væremåte som det er vanskeligere å endre på.

Han mener det er langt mer hensiktsmessig å veilede foreldre, slik at de lettere kan stå opp og se når barnet havner i en slags faresone. 

– Allerede fra 7-8-årsalderen skjer det mye. Verden blir større enn det den var, du tar egne valg, du får lov til å gå lenger enn du gjorde før. Etter hvert kan du gå på senteret i nabolaget uten at foreldrene er med, og frem mot ungdomsskolen blir du stadig mer uavhengig. Da kommer du lett borti situasjoner, sier Mohammed til osloby.no.