Utlyser midler til to integreringspakker etter pandemien

Innvandrere er sterkere utsatt av pandemitiltakene, hevder statssekretær Grunde Almeland (V).
Foto: Anna Dåsnes/Venstre
Etter pandemien vil mange i innvandrermiljøene slite med å få seg jobb, og regjeringen går inn for å styrke integreringsinnsatsen.
70Shares

Statssekretær Grunde Kreken Almeland fremehevet dette under et møte med frivillige organisasjoner om informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen.

– Vi vet at det vil bli krevende for mange med liten yrkeserfaring å komme i arbeid
fremover. Regjeringen har derfor bevilget midler til to integreringspakker som skal
styrke muligheten for ulike innvandrergrupper. Dette inkluderer utvidet og
forsterket norskopplæring og introduksjonsprogram.

Innvandrere er i tillegg til å være overrepresentert på smittestatistikken også blant de som opplever økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene.

– Pandemien har vart mye lengre enn vi alle trodde. Mange begynner å være slitne,
og vi er fortsatt ikke i mål. Frivillige organisasjoner sitt informasjonsarbeid er et
viktig supplement til myndighetenes arbeid. Derfor ble det i 2021 bevilget over 40
millioner kroner til informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner, og over 140
organisasjoner har fått midler.

Viktig med tillit

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn fremhevet rollen frivilligheten har bidratt med for å nå frem til enkelte innvandrergrupper.

– Gjennom å bruke nettverkene deres til å nå ut, har dere bidratt til at flere tester seg, forstår karantenereglene, vet hvor de kan finne oppdatert informasjon og mye mer.

Tillit er viktig og de frivillige organisasjonene har gitt gode råd på veien, mener hun.

– Blant annet har frivillige organisasjoner gitt innspill til ekspertgruppen. Tiltakene fra ekspertgruppene er i ferd med å realiseres. Koronatelefon på flere språk og kampanjen «Si nei til sosiale sammenkomster» er eksempler på tiltak som har blitt foreslått fra frivilligheten.