Få eldre somaliere vaksinert i Oslo

Hardest rammede grupper har også lavest vaksineringsgrad, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
Foto: flickr.com
Oslo kommune sliter med å få vaksinene fram til noen av dem som trenger dem mest. Bare én av tre somaliere over 75 år er blitt vaksinert.
66Shares

Blant norskfødte over 75 år er vaksineringsgraden 95 prosent, skriver Aftenposten.

Innvandrerbefolkningen er blitt særlig hardt rammet av pandemien og eldre innvandrere i Oslo blant dem som i størst grad trenger å bli vaksinert. Men de hardest rammede gruppene har også lavest vaksineringsgrad, viser tall Folkehelseinstituttet har gitt til Oslo kommune, som Aftenposten har fått innsyn i.

Personer i det somaliske miljøet som Aftenposten har snakket med, tror det kan være flere forklaringer på den lave vaksineringsgraden. Noen somaliere som er registrert i Norge, bor kanskje ikke i landet lenger. I tillegg trekkes uroen omkring AstraZeneca-vaksinen fram.

Oslo kommune vet ikke hvorfor det er så lav vaksineringsgrad i enkelte befolkningsgrupper. De vet at noen takker nei, men også at vaksinekontoret ikke får tak i alle.

– Vi er bekymret for at folk i utsatte grupper ikke vaksinerer seg. På sikt øker det faren for utbrudd, sier integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Det bor nesten 17.000 personer med somalisk opprinnelse i Oslo. De er den tredje største innvandrergruppen, etter folk med bakgrunn fra Polen og Pakistan.