Mer smitte og mindre vaksine blant dem med utenlandsk opprinnelse i Sverige

Færre med utenlandsk bakgrunn får korona-vaksine i Sverige.
Foto: flickr.com
Personer i Sverige som er født i utlandet, rammes hardere av covid-19 enn de som er født i Sverige, ifølge Folkhälsomyndigheten.

Andelen som vaksinerer seg mot koronaviruset, er også lavere blant personer med utenlandsk opprinnelse, viser ny rapport.

– For å redusere ulikhetene og øke forutsetningen for god helse i hele befolkningen må arbeidet med å øke tilgangen til vaksine intensiveres, slår Folkhälsomyndigheten fast.