Kirken må avvise medlemmer i nød

Bernt Eidsvig, katolsk biskop i Oslo og administrator for Trondheim Stift, er bekymret for de kirken ikke kan hjelpe.
Foto: Den katolske kirke
Stadig flere katolikker søker seg til kirken og til den katolske bistandsorganisasjonen Caritas. Mange flere enn de har plass til, forteller biskop Bernt Eidsvig (bildet). 
0Shares

Eidsvig, som er katolsk biskop i Oslo og administrator for Trondheim Stift, sier til Klassekampen at den katolske kirken på få år har vokst seg så stor at de verken har tid eller ressurser til å hjelpe alle som trenger det. 

– Veksten er overveldende og kan til tider oppleves som skremmende av prestene som tar imot de største gruppene, sier biskopen.

Han forteller at kirken holder messe i flere kirker på mange språk. I St.Olav domkirke i Oslo er det hver søndag ti til 13 messer på ti forskjellige språk. I Trondheim holdes det fem messer på løpende bånd på seks ulike språk i løpet av en måned. Eidsvig poengterer at det gir lite oksygen i kirkerommet utover dagen, og at slitasjen på kirkerommene er stor. 

– Når fire til fem tusen mennesker går til messe i St. Olavs domkirke hver søndag er det lett å få åndenød både på benkeradene og for biskopen selv. Bygget er gammelt og uten ventilasjon, sier han. 

Glad for økt vekst
Biskopen poengterer at de er glad for veksten, men at de er bekymret fordi den økonomiske støtten til den katolske kirken ikke har økt. Medlemstallet har tredoblet seg siden 2005, men støtten er den samme. Han sier også at katolikker er en gruppe mennesker som har et over gjennomsnittlig reigiøst engasjement og at dette dermed blir en gruppe det vil bli vanskeligere å overse i fremtiden. Kirken representerer nå 203 forskjellige nasjonaliteter, og de største gruppene er fra Polen, Norge, Litauen og Filipinene. Denne uka var det 131 665 registrerte katolikker i Norge, og i tillegg kommer 100.000-130.000 uregistrete brukere av kirken. Til sammenligning var det omtrent 3000 registrete katolikker i 1945.

Spansktalende trenger hjelp
Mange av katolikkene i Norge er sør-europeere som er i Norge for å skaffe seg jobb, eller som alt har fått jobb, men som har problemer. Noen av de som kommer, er arbeidssøkende fra Nord-afrika eller Latin-amerika som har fått arbeidstillatelse i et EU-land som Spania. Nå er det økonomisk krise der og lite arbeid å få, og de søker seg videre. Folk kan også ha problemer med å få utbetalt lønnen sin fordi de ikke har norsk personnummer eller id-nummer. I Norge må man være EØS-borger for å kunne benytte en arbeidstillatelse fra Spania, og dette er mange ikke klar over. Leder på Caritas-senteret, Morten Stensberg, sier at en del arbeidsgivere nok utnytter at de tilreisende.

– Alle arbeidstakere har plikt til å sette seg inn i gjeldende regler, men de fleste som kommer hit har ikke mulighet for dette, sier han. Mange av dem havner hos oss. 

Han forteller at de prøver å hjelp de som trenger det, og at de daglig hjelper omtrent 60-70 personer. Omtrent halvparten av disse er spansktalende.