– Tragisk og uverdig situasjon i Middelhavet

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, mener situasjonen i Middelhavet er tragisk.
Foto: Thea Rabe
At så mange migranter dør i forsøket på å nå Europa er dypt tragisk. Til nå i år har det vært en tredobling i antallet omkomne og savnede i Middelhavet, sier Røde Kors-sjef.
3Shares

762 mennesker har mistet livet eller er savnet på ferden over Middelhavet så langt i år. På samme tidspunkt i fjor var tilsvarende antall 290.

– Dette er dypt tragisk og burde vært unngått. Verdigheten og rettighetene til mennesker på flukt må beskyttes i all migrasjons- og grensepolitikk. Humanitær innsats og retten til å redde liv må respekteres. De humanitære behovene er store, og humanitær tilgang og muligheten til å hjelpe må respekteres, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Vanskeligere situasjon under pandemien

Røde Kors er bekymret for hvordan koronapandemien fører til økte humanitære behov samtidig som gapene blir større.

– Vi vet at pandemien gjør at mange spesielt sårbare grupper får det enda vanskeligere. Vi vet at pandemien har ført til økt fattigdom i mange fattige og krigsherjede land. Det er også mulig at situasjonen gjør at flere tar en større risiko for å komme seg til Europa, selv om dette er noe vi ikke kan si med sikkerhet enda, sier Apeland.

Færre asylsøkere til EU

Mens antall flyktninger i verden har gått opp, sank antall asylsøknader til EU med 31 prosent i 2020 sammenlignet med 2019 på grunn av pandemien, inkludert reiserestriksjoner. I Norge var nedgangen 40 prosent.

– Migranter dør på grunn av mangel på politisk vilje til å finne felles løsninger. Alle migranter, inkludert de som ikke har lovlig opphold, har menneskerettigheter som må ivaretas. Det er en stor tragedie at så mange mennesker dør i forsøket på å få et bedre og tryggere liv, og vi i Røde Kors mener at verdigheten til mange av asylsøkerne, migrantene og flyktningene ikke blir ivaretatt, sier Apeland.

Flyktninger, asylsøkere og statsløse har særlig beskyttelse gjennom menneskerettighetene og disse rettighetene må ivaretas.

– Migrasjons- og grensepolitikken må sørge for at verdigheten og rettighetene til alle migranter blir beskyttet. Det er også viktig at ikke migranter returneres til land der de ikke kan forventes å få den beskyttelsen de har rett til, og internering av migranter må bare brukes som siste utvei, sier Apeland.