– Undergraver regjeringens politikk

 
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Sosialistisk Venstreparti
Slik går SVs Ivar Johansen (bildet) ut mot Oslo Frps forslag om totalkutt i antall motatte flyktninger.
0Shares

– Oslo bystyre vil i dagens møte vedta at kommunen selvsagt skal ta sin del av ansvaret, og tar i mot 500 flyktninger i 2014, antallet staten har bedt om. Fremskrittspartiet derimot, vil peke nese til sin statsråd og sin regjering og foreslå: “Oslo kommune tar i mot null flyktninger i 2014”, skriver SV-politikeren på bloggen sin.

Han viser til at statsrådene Jan Tore Sanner (Høyre) og Solveig Horne (Frp) sendte nylig et brev til kommunene og ber dem bosette det antallet flyktninger som IMDi har anmodet om.

– Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter nå i asylmottak og venter på en kommune å bosette seg i, noe som er flere enn noen gang. Blant disse er det om lag 800 barn i familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem. Flyktningene venter på å etablere seg i en kommune, slik at de kan starte på livet i Norge. Først i en kommune at de kan slippe å leve i usikkerhet og bli en del av lokalsamfunnet, gå i barnehage og på skole som andre barn, står det blant annet i brevet.

Undergraver blåblå politikk
Johansen mener de blåblås egne partifeller i Frp undergrave og hindre H/Frp-regjeringen i å få gjennomført sin politikk

– Verre er det at Frp gjennom dette vil påføre særs sårbare flyktninger nye måneder og år i flyktningemottak, med de sosiale belastninger og helsemessige skader dette fører til. Dette er særs inhumant, skriver Johansen videre.