Haste-vedtok EUs nye regler for asylsøkere

Stortinget sluttet seg mandag til endringer i EUs Dublin-forordning. Endringene vil føre til at asylsøkere får behandlet sin søknad i den første staten vedkommende kommer til innenfor Schengen-området.
Foto: Andrea Puggioni
Tirsdag morgen vedtok regjeringen å iverksette endringene i norsk utlendingslov fra 1. januar.
0Shares

I juni vedtok EU endringer i det som nå kalles Dublin III-forordningen, som skal gjelde fra nyttår. Etter en høring iverksatt midt i norsk sommerferie vedtok Stortinget mandag, å slutte seg til endringene.

Endringene ble så banket gjennom i et ekstraordinært statsråd tirsdag morgen, for å bli gjeldende fra nyttår av, skriver abcnyheter.no.

Vil slippe å betale egen reise
Hovedregelen i Dublin-forordningen er at en asylsøker skal få behandlet sin søknad i den første staten vedkommende kommer til innenfor dette fellesområdet, som er kjent som Schengen-samarbeidet. Ifølge de nye reglene kan blant annet enslige, mindreårige asylsøkere som har nære slektninger i en medlemsstat, få søknaden sin behandlet i den staten.

Utlendinger som må sendes til en annen stat for å få behandlet sin asylsøknad etter Dublin-forordningen, vil også slippe å betale reisen selv.

Les mer om gjennomføringen av Dublin III-forordningen på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside.