Færre grunnløse asylsøknader

0Shares

– Dette er gledelig og viser at det målrettede arbeidet UDI har drevet med i lang tid nå bærer frukter, sier direktør Trygve G. Nordby.

– Informasjon om at åpenbart grunnløse asylsøknader ikke vil bli innvilget i Norge har tydeligvis nådd fram til de land og miljøer som vi har ønsket. Det er i alles interesse at de som kommer til Norge for å søke asyl har en god grunn for å gjøre det, sier Nordby.

Tidligere i år innførte UDI differensiert saksbehandling av asylsaker. Asylsøkerne blir nå ved ankomst inndelt i tre kategorier basert på søkerens landbakgrunn. Kategori 1 omfatter personer med antatt grunnløse søknader, kategori 2 omfatter personer med antatt godt begrunnede søknader, mens kategori 3 tar for seg øvrige søkere.

Den interne fordeling mellom disse tre kategoriene har forandret seg markert i løpet av året. Fra å utgjøre 37 prosent av søkerne har tallet på grunnløse søknader sunket og utgjør nå bare 15 prosent av søkerne. Denne utviklingen har skjedd samtidig som antallet asylsøkere totalt har vært stigende de siste månedene. Den største økningen asylankomster har kommet i kategori 3, ifølge UDI.