Frafallsstudie: Klassemiljø viktig for minoritetselever

Elever med minoritetsbakgrunn opplever klassemiljøet som viktig motivasjonsfaktor, viser ny frafallsstudie.
En fersk studie fra OsloMet viser at medelever er avgjørende for elevers motivasjon på flerkulturelle videregående skoler.
274Shares

En ny studie utført blant yrkesfagelever på skoler med høy andel minoritetselever og lave inntakskrav viser at medelever og klassemiljøet er avgjørende for motivasjon og tilhørighet til skolen, ifølge oslomet.no.

– På tross av flere tidligere antakelser, så evner elever med svake faglige forutsetninger å støtte hverandre og dermed medvirke til å gjennomføre videregående opplæring, sier Evi Schmid, førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet.

Schmid foretok mellom oktober 2019 og januar 2020 intervjuer med 22 elever som gikk andre året på videregående skole i Oslo. Elevene hadde alle et lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen, og et flertall hadde innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia. Skolene elevene gikk på hadde en høy andel minoritetselever og lave inntakskrav.

– Flere har vært bekymret for en negativ spiral der disse elevene bidrar til å senke hverandres faglige nivå, samt forsterke sosiale problemer i elevgruppen, men det finner jeg ikke igjen i denne studien, sier Schmid.

Lettere skolehverdag

Et viktig funn er at elevene opplevde store positive forskjeller fra undervisningen i ungdomsskolen til undervisningen i videregående skole.

– En elevs utsagn om at overgangen til videregående skole var som å komme inn «i en ny verden» beskriver godt det som mange elever skildret. At undervisningen opplevdes som relevant bidro til at de mestret skolehverdagen lettere.