Uenighet om Frp er rasistiske

 
Foto: Claudio Castello
En debatt som bestemt skulle fastslå om Frp var et rasistisk parti eller ikke ga ingen endelige svar.
0Shares

Hva er rasisme og hvem har rett? Svenske kommentatorer som mener Frp er et rasistisk parti eller dem som forsvarer partiet mot rasismeanklager? Hvis Frp er rasistisk, hva er det ved partiet som gjør det rasistisk? Og hvordan bekjemper man rasisme?

Tøffe spørsmål som egentlig førte til mer gjendebatt enn svar under tirsdagens debattmøte på Kulturhuset under tittelen “Er Frp et rasistisk parti?”, arrangert av bloggkollektivet Radikal Portal som del av deres ettårsfeiring.

Magnus Eriksson, redaksjonsmedlem i Radikal Portal, og med en master om rasisme, viste til ulike kommentarer om partiet i kjølvannet av Frps inntreden i regjeringsmakt.

– Frp er ikke rasistiske utifra det å ha et rent rasistisk program, men at partiet har rasistisk retorikk. Sverigedemokraterna (SD) og Frp, tross politisk avstand, har veldig lik retorikk når det kommer til innvandring, og da særlig i svrtmalingen av enkelte innvandrermiljøer, som f. eks. folk med bakgrunn fra majoritetsmuslimske samfunn.

Beina plantet i liberalismen
Kristian Norheim, stortingsrepresentant for Frp, nektet plent for beskrivelsen.

– Frp har begge beina plantet i liberalismen. Rasisme bryter mot et slikt ideolgisk ryggrad, mente han.

Folk skal kunne klare å skille mellom det å diskutere sak, og ikke minst mellom begreper, la han til.

– Jeg kan være enig i at enkelte partikolleger har tatt hardt i. Likevel synes jeg ikke at man skal kunne ta partiet for den enkeltes utspill, men heller for den sammenhengende politikk. Frp vil aldri kunne finne på å samarbeide med SD, Jobbik i Ungarn eller Sannfinnene. Vi har ingen ideolgisk fellesskap til slike partier og det å bli satt samme bås er uriktig.

– Utsagn som sitter igjen
Florence Aryanik, Ungdom mot rasisme, ble selv truet til taushet sist høst da hun skulle tale under krystallnattmarkeringen. Hun beskrev rasisme som et vanskelig begrep å katalogisere.

– Ofte kan rasisme oppleves individuelt. Likevel spiller det ingen rolle hvor det kommer fra, rasisme må tas tak i.

Om Frp er rasistisk sa hun:

– Selve partiprogrammet er ikke rasistisk fundert, men ofte er partiet et førstevalg for de som vil ha et så monokulturelt Norge som mulig.

Aryanik viste til Siv Jensens utspill om “snikislamisering” og Christian Tybring Gjeddes mange kommentarer som “utsagn som sitter igjen”

– Ord er ikke bare ord. Å tillate slik retorikk gjør hverdagen verre for folk med flerkulturell bakgrunn.

En debatt som vil prege det “nye Norge”
Jon Rogstad, professor og forskningsleder hos Fafo, mente spørsmålsstillingen og diskusjonen ellers rundt temaet rasisme bar preg av å være en etikettdebatt.

– Her i Norge har rasismedebatten hatt lite fokus på substans. Vi har, selv etter 22. juli, fortsatt en politisk korrekthet, en type norsk uskyld som gjør at man virkelig ikke har en ordentlig diskusjon om de ulike former for rasisme.

Han påpekte at det er forskjell på et Frp i posisjon nå, kontra det Frp som har vært i opposisjon de siste tiårene.

– Fremfor å bare avfeie et parti som rasistisk så synes jeg man skal høre på deres argumentasjon. En ting er å være kritisk til innvandringspolitikk, en annen å være skeptisk eller hatefull over innavndrere som personer.

Rasisme, integrering, inkludering og mangfold vil være ting som vil fortsette å prege den nasjonale politiske agendaen i tiden fremover, mente Fafo-forskeren.

– Han handler det om å finne veien til det “nye Norge”. Om retten til mangfold innenfor et typisk norsk likhetskontekst, eller om aksept for større forskjeller. Hvordan skal dette kunne løses?, spurte han retorisk.