Unge forteller om sensitive temaer

 
Foto: minotenk.no
19. januar lanserer Minotenk boken iLove - identitet og kjærlighet. I forkant av lanseringen intervjuet Utrop Minotenk-leder Linda Alzaghari.
0Shares

I boka er det unge mennesker med minoritetsbakgrunn som selv skriver og forteller om sine tanker og opplevelser knyttet til identitet og kjærlighet. Temaene spenner fra hijabsjekking og bollywoodforelskelse til mer alvorlige temaer som sosialt press og diskriminering. 

– Vi så på prosjektet som svært viktig og søkte om midler fra blant annet IMDi, forteller Alzaghari.

iLove – identitet og kjærlighet skal være lett tilgjengelig for folk som jobber på integreringsfeltet.

En bok som er med på å fremme nye stemmer og nyansere synet på minoritetsunges tilværelse i Norge, konkluderer Minotenk-lederen Linda Alzaghari.
Foto : minotenk.no

– Her er det viktig å øke kompetanse hos denne målgruppen. Samtidig er et av formålene også å fremme nye stemmer.

En debatt på egne premisser
– Hva er det som gjør boken så viktig?

– Gjennom iLove får vi et innblikk i unge minoriteters liv, og hvor de forteller med egen stemme om sine opplevelser. Når det gjelder slike temaer er det ofte andre aktører enn minoritetsungdommen selv som snakker på deres vegne. Nå er de førstnevnte som får lov til å sette premissene for debatten og lov til å gi hele bildet. Igjen kan dette være med på å gi nyanser, føre til at folk blir bedre kjent med minoritetsunge, og faktisk se at det faktisk går bra for mange – utfordringer til tross.

Elsker hvem “jeg” vil
Ordvalget til boktittelen handler også om det unge kan kjenne seg igjen i.

– Når vi kom valgte navnet iLove, så tenkte vi det var viktig å illustrere hva som er tematikken i boken. Om den “jeg” elsker og har lyst til å være sammen med, ikke den storfamilien eller andre velger på vegne av “meg”.

– Kan boken inspirere til større aksept av interetniske forhold?

– Noen av historiene tar opp utfordringer som foreligger når to parter i et kjærlighetsforhold har ulik etnisk og religiøs bakgrunn. Samtidig kommer nye ting frem i lyset, blant annet at norskfødte med innvandrerbakgrunn har helt andre forventninger til kjærligheten enn foreldregenerasjonen som kom til Norge. Boken går ikke minst inn på ulike løsningsstrategier som kan gagne begge parter. Om hvordan foreldre kan lære seg å godta de unges vaner, og hvordan unge kan gå frem i et fleretnisk forhold uten at det skader forholdet til foreldrene eller storfamilien.

Boken iLove har blant annet følgende bidragsytere: 
Ayaz Hussain (skuespiller og mannen bak Kasim Bæder) som har skrevet teksten ”Bollywood Love”, Noor Jdid (forfatter og rådgiver) som har skrevet teksten ”Kampen for å finne seg selv”, Usman Asif (blogger og politisk aktiv i AP) som har skrevet teksten ”Forkast kasten”, og Ellen Reiss (forfatter og redaktør) som har skrevet teksten ”En pønker og en hijabi”.