Fire år med oppdragervold

Et mor fra Sri-Lanka er dømt etter å ha oppdratt barna sine med bruk av vold i flere år. Faren fikk ikke fengselsstraff
Foto: Greg Khng
Faren mente at det var greit å «daske» barna i forbindelse med oppdragelsen - for eksempel hvis de var uhøflige eller ikke gjorde leksene sine. Faren slipper likevel fengel, mens moren må sone i 30 dager. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at foreldrene, som opprinnelig kommer fra Sri Lanka, er svært opptatt av at døtrene gjør det bra på skolen, skriver osloby.no. 

Den yngste datteren var fire-fem år gammel da volden startet, og ble utsatt for volden til hun var åtte og et halvt år gammel.

Selv etter at ansatte i barnehagen til yngstedatteren og sosiallæreren på skolen tok dette opp med faren, ville ikke foreldrene slutte å slå. I mai 2012 ble barnevernet koblet inn i saken. Etter det sluttet foreldrene med voldsutøvelsen. 

Slått flere ganger i uken
Ifølge eldstedatteren ble hun også slått når hun ikke ville spise mat eller ta på seg klærne moren hadde valgt ut.

Det hører med til historien at de også ble slått foran andre landsmenn, men aldri foran etniske nordmenn.

I Oslo tingrett innrømmet faren straffeskyld for familievold, men ikke omfanget. Moren erkjente delvis straffeskyld.

Ifølge forklaringene fra begge ofrene var moren den største voldsutøveren mot dem. Eldstedatteren kunne i retten fortelle at moren kunne slå to eller fire ganger i uken, eller andre ganger nesten hver dag. Faren slo ikke så ofte, og brukte heller ikke tresleiv, slik moren ofte gjorde.

Oppdragervold
Til tross for at straffenivået for familievold ble skjerpet både i 2005 og 2010, ble faren ikke idømt fengselsstraff av Oslo tingrett.

I dommen heter det blant annet at «Retten finner det også noe formildende at mors underliggende motiv bak oppdragervolden er å få barna til å gjøre hva hun mener er fornuftig ut fra hensynet til deres utdanning og karriere. Dette gjelder selv om metoden fremstår særledes lite hensiktsmessig».

Begge de domfelte må betale 5000 kroner i saksomkostninger til staten.