Fortsatt lav valgdeltakelse blant innvandrere

Faksimile som viser valgdeltakelsen i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter landbakgrunn og kjønn.
Foto: ssb.no
53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget i 2013. Kvinner benyttet sin stemmerett mer enn menn. Valgdeltakelsen blant de yngste økte sammenlignet med valget i 2009.

Likevel er valgdeltagelsen fortsatt lav, skal vi tro nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen bare 53 prosent, en forskjell på 25 prosentpoeng.

Også ved tidligere stortingsvalg har deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn vært langt lavere enn i befolkningen ellers. Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har vært stabil på rundt 50 prosent ved de fire siste stortingsvalgene.

Varierer etter landbakgrunn
Valgdeltakelsen varierer mye etter hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har landbakgrunn fra. Både høyest og lavest deltakelse finnes blant personer med europeisk landbakgrunn. Samlet deltok 55 prosent av dem med europeisk bakgrunn, men blant dem fra Sverige, Danmark og Tyskland var valgdeltakelsen omtrent den samme som i befolkningen ellers.

Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Balkan var deltakelsen derimot mye lavere. Av dem med bakgrunn fra Kroatia, Makedonia og Kosovo deltok bare rundt en tredel av de stemmeberettigede. Personer med bakgrunn fra Balkan hadde også lav deltakelse ved valgene i 2005 og 2009.

Økning blant vietnamesere og somaliske kvinner
Utenfor Europa var det høyest valgdeltakelse blant dem med bakgrunn fra Sri Lanka, Somalia og Eritrea, alle med om lag 60 prosent. Blant personer med landbakgrunn fra Asia var deltakelsen 50 prosent, mens 53 prosent av dem med afrikansk bakgrunn deltok.

Sammenlignet med valget i 2009 var det størst økning i deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn fra Vietnam, fra 36 til 49 prosent. Størst tilbakegang i deltakelsen var det blant innvandrere med indisk opprinnelse. Ved valget i 2009 var de med indisk bakgrunn av landgruppene med høyest deltakelse, 60 prosent deltok. Ved fjorårets valg gikk valgdeltakelsen ned til 53 prosent.

Ved valget i 2009 var det ingen forskjell mellom menns og kvinners valgdeltagelse, begge kjønn hadde en deltakelse på 52 prosent. For noen enkeltland er forskjellene særlig store. Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Somalia deltok 66 prosent av kvinnene, mot bare 51 prosent av mennene.