Krekar truer med å saksøke Hagen

0Shares

I et brev til Hagen skriver advokat Meling at Hagen må føre sannhetsbevis for at Krekar er en terrorist, hvis ikke vil rettslige skritt bli iverksatt.

Generalsekretær Geir Mo i FrP avviser problemstillingen.

– Etter vår oppfatning er Hagens karakteristikk av mullah Krekar i nevnte nyhetssending fullt ut berettiget i lys av de forhold som i dag er kjent omkring mullahens virksomhet og de etterforsknings- og påtalemessige skritt som er tatt i kjølvannet av denne, sier Mo.