TV 2: Farida og familien har søkt asyl i Tyrkia

EMD i Strasbourg forventes å gi medhold overfor familien til afghanske Farida, som i mellomtiden har flyktet til Tyrkia. Familien ble tvangsreturnert fra Norge i 2015.
Farida Khurami, som ble tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan i 2015, har flyktet til Tyrkia sammen med familien. Der har de søkt asyl, melder TV 2.
432Shares

Farida Khurami kom til Norge sammen med moren da hun var fem og et halvt år gammel. Hun bodde på Dokka i Nordre Land og gikk i fjerde klasse da familien ble sendt til Afghanistan i 2015.

I april i år la familien ut på en ny flukt etter at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ble forverret. De kom fram til Tyrkia i juni.

– Å være på flukt er veldig vanskelig og grusomt, veldig skummelt og farlig. Hvis man selv ikke opplever det, kan man nesten ikke fatte det, sier Farida til TV 2 på Skype fra Tyrkia.

– Jeg er veldig glad for at jeg er i live i dag, og kan sitte her og snakke med dere, sier hun.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun og moren fikk opphold fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Familien fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) i september 2013 og ble tvangsutsendt til Afghanistan i februar 2015.

Saken ble endelig avgjort i Høyesterett i februar 2021 da retten slo fast at vedtaket om å frata Farida og familien flyktningstatusen var gyldig.

Nå håper familien på medhold i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Etter det siste tapet i Høyesterett ble Norge klaget inn for EMD for brudd på FNs flyktningkonvensjon.

Farida og familiens flukt til Tyrkia ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad i juli.