Arendalsuka: Rasismens konsekvenser – Psykisk helse og arbeidslivet

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Vant frem mot utestengelse av Facebook-gruppe - 22.04.2024 Skeivhet, identitet og invidualitet - 22.04.2024 Ny forskning: : Troende muslimer får bedre helse - 22.04.2024 BLM-bevegelsen og fokuset på rasisme det siste året har åpnet et rom. Under Arendalsuka tar vi den […]
BLM-bevegelsen og fokuset på rasisme det siste året har åpnet et rom. Under Arendalsuka tar vi den store rasismedebatten ned på hverdagsnivå. Hvordan preges arbeidslivet av rasisme og diskriminering? Hvordan påvirker dette den psykiske helsen? LIN og Minotenk tar samtalen om rasismens konsekvenser.
Blant annet ser vi på hvordan rasisme er et hinder for flerkulturelle minoriteter på vei inn i arbeidslivet. Arbeidslivet oppleves ikke alltid like inkluderende, og vi vet at mange fortsatt diskrimineres i ansettelsesprosesser. Med tiltak som aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) samt prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader har vi kanskje kommet et steg videre, men hva gjenstår for å skape et inkluderende arbeidsliv? Og hvordan møter og snakker vi om de psykiske konsekvensene av rasisme? Sammen med LIN-brobyggere spør vi politikerne hvordan vi skal møte disse utfordringene.
I panelet:
– Saida Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
– Marian Hussein (SV), vararepresentant på Stortinget
– Ola Elvestuen (V), stortingsrepresentant
– Lisa Esohel Knudsen, prosjektrådgiver i Minotenk
– Brobyggere fra LIN som deler sin historie
– Ordstyrer Alexandra Hagen Linnerud, kommunikasjonsrådgiver i LIN
Sted: Frivillighetsscenen – jubileumsscene, Kløckers plass i Arendal sentrum.
Ca. 50 plasser.
Arrangementet vil også streames digitalt, både direkte her på Facebook og gjennom Arendalsuka (https://www.arendalsuka.no/live/frivillighetsscenen/). Opptak deles i ettertid.