Varaordføreren vil ha læreplassgaranti innen yrkesfag

Unge må gis læreplassgaranti, sier Oslo-varaordfører Kamzy Gunaratnam.
Foto: Kathrine Græsdal
For mange som går på Bjørnholt får ikke læreplass, og vi trenger tiltak, mener varaordfører og stortingskandidat Kamzy Gunaratnam.
290Shares

Nylig var hun sammen med lokalpolitikerne Abdullah Alsabeehg, Farukh Qureshi og og BU-leder for Søndre Nordstrand, Ola B. Mannsåker på Bjørnholt skole, for å besøke yrkesfagelevene på elektrolinjen.

Overfor Utrop viser hun til hvor viktig det er med utdanning av nye fagarbeidere.

– Nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Dette behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer.

– Ungdommene trenger å få høre viktigheten av fagarbeidere og hva det betyr for samfunnet, hevder Qureshi.

– Fagarbeidere er de som skal bygge landet. Det er hender og hoder som Norge ikke kan greie seg uten, sier Alsabeehg.

Også bydelsrepresentanten Farukh Qureshi (t.v) og Abdullah Alsabeehg var tilstede.
Foto : Kathrine Græsdal

Styrking av fagutdanning

– Hvordan kan man styrke fagutdanningen slik at man forebygger yrkesutenforskap?

– Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen, og innføre en læreplassgaranti slik at flere fullfører skolegangen sin. I andre enden skal vi sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst, sier varaordføreren.

Erlend Skåltveit, rektor ved Bjørnholt videregående skole, sier mer praksis vil styrke fagutdanningen, både i form av erfaring og i form av å bygge opp eget nettverk.

– Nettverket ditt er med på å bestemme om du i det hele tatt får praksis gjennom opplæringen, noe som er veldig uheldig og urettferdig. Det er ikke nok praksisplasser til alle elever på elektro i Oslo og det er i stor grad opp til elevene selv å skaffe praksisplass. En mulighet kunne vært at alle bedrifter som inngår kontrakter med det offentlige må tilby et gitt antall praksisplasser, og at de fordeles sentralt, jevnt ut til skolene, i motsetning til at bedriften selv bestemmer hvilken skole og elev de skal ta inn.

– Vi må satse på mer praksisrettet skole, og styrke rådgivningstjenesten for å få flere til å søke yrkesfag. Arbeiderpartiet vil innføre læreplassgaranti for å hjelpe flere til å fullføre. Så må vi sørge for et seriøst arbeidsliv, sier Alsabeehg.

Unge skal gis læreplassgaranti

– Hva vil Aps konkrete satsing være?

– Arbeiderpartiets fanesak har siden partiets opprinnelige program vært “arbeid til alle” og “at alle skal være trygge på jobb”. Helt konkret for fremtidens fagarbeidere skal vi gi ungdom en læreplassgaranti, mer oppdatert utstyr i yrkesfagopplæringen og sørge for strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud, sier varaordføreren.

Ser på flerkulturelle elevers situasjon

Når det gjelder elever med flerkulturell bakgrunn er hverdagsrasismen mye vi hører om, hevder Gunaratnam.

– Jeg tror det av og til handler om rasisme, men at det altfor ofte handler om manglende mangfoldskunnskap hos potensielle lærebedrifter. Vi må styrke mangfoldskompetansen i kommunen, staten og i næringslivet. Mangfold er konkurransefortrinn!

Rektoren mener det handler like mye om nettverk som kultur.

– Hvis familien din har et godt nettverk, vil det være større muligheter for både praksisplass og lærlingplass, enn hvis familien din har en kort arbeidshistorie i landet og en løs tilknytning til arbeidslivet.

Alsabeehg foreslår selv å kartlegge omfanget av rasisme i kommunen, og styrke rettighetene til de som blir diskriminert.

– Skolene må være bevisst de utfordringene elevene kan møte, og må kunne støtte og gi råd til elever som presses ut av vårt arbeidsliv.

Qureshi ser på sin side til at man tar historiene til ungdommene på alvor.

– Vi må kanskje jobbe på annen måte ved å for eksempel involvere NHO og LO inn et slags form for samarbeid, hvor målet er at flest mulig skal få mulighet til lærlingplass.

Når rykte bestemmer lærlingplasser

– Hvorfor sliter spesielt elever fra Bjørnholt med å få læreplass? Og hvordan kan vi få endret situasjonen?

– Arbeiderpartiet går til valg på en læreplassgaranti: at alle under 30 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder. Vi må ha nok læreplasser uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra og hvor stort nettverket ditt er, sier varaordføreren.

Samtidig har Bjørnholt et ufortjent dårlig rykte, hevder hun.

– Elevene er kjempeengasjerte på vegne av skolen sin, de presterer godt og karakterene er gode og alle ønsker å være gode rollemodeller både på skolen og i sitt nærmiljø. På tide at disse historiene kommer fram og at de som har fordommer mot Bjørnholt tar seg en tur selv.

Oslo-elever får ikke lærlingplass

Rektor på Bjørnholt viser til Utdanningsetatens forventning- og ambisjonsindikator.

– Indikatoren er basert på hvor mange de forventer skal fullføre og bestå ut fra karakterene de kom inn med. Etaten har i senere år sett at det blir fryktelig urettferdig å måle en skoles kvalitet basert på fullført og bestått tall, uten å ta hensyn til hva elevene kom inn med. For kullet som gikk ut våren 2020 var etatens forventinger på fullført og bestått her på Bjørnholt: 81,8. Vi leverte 95,7. For sist skoleår var etatens ambisjoner for Oslo/elektro 89 prosent, og Oslo leverte 90,5 prosent. For Bjørnholt var forventet ambisjon 79,7 og vi leverte 90,9 prosent. Tallene til Bjørnholt viser at vi “punch above our weight”. At våre elever, med like gode eller bedre vitnemål, likevel har problem med å få læreplass, er et samfunnsproblem.

Et steg han ser på er krav om at offentlige virksomheter skal tilby læreplasser.

– Vi er for at det blir krav om at det er krav om at virksomheter som får rammekontrakter med offentlig sektor skal tilby læreplasser. Vi er for at når offentlig sektor bruker restauranter, fly og hotell så skal det være hos virksomheter som tilbyr læreplasser. For Oslo er problemet at det er krav om at bedrifter skal tilby læreplasser, men ikke at lærlingene nødvendigvis trenger å komme fra Oslo. Det gjør at lærlinger fra andre fylker kommer til Oslo og utkonkurrerer Oslo-elevene.

Qureshi sier det er et feilaktig rykte og inntrykk som har festet seg.

– Skolen har dyktige og engasjerte lærere, og en elevmasse som forsøker å strekke seg langt for å nå sine drømmer og mål. Vi må alle sammen jobbe aktivt for å løfte skolen og elevene, og fortelle næringslivet om at dette er elever som vant til jobbe hardt og at de har oppriktig ønske om å lykkes.