E-kurs om inkludering skal gi større mangfold i idretten

Ny kurs fra NIF har fokus på å øke mangfoldet i idretten.
Foto: Bilge Öner
– Målsetningen vår er å skape økt kompetanse og bevissthet om inkludering blant trenere, ledere og andre i idrettslagene, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i Norges idrettsforbund.
36Shares

Kurset er utarbeidet av en gruppe bestående av idrettsråd, idrettskretser og Idrettsforbundet, og tar for seg hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin, ifølge idrettsforbundet.no.

Kurset omfatter refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

– Flesteparten av idrettslagene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge. E-kurset handler derfor mye om konkrete eksempler og erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslagene allerede gjør, sier Hurrød til idrettsforbundet.no.