Utfordret BLD-ministeren

 
foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Under gårsdagens interpellasjonsdebatt om integrering fikk Solveig Horne (Frp) ulike og mange synspunkter å forholde seg til.
0Shares

Barne- likestillings- og integreringsminisiteren ble spurt på hvilken måte hennes regjering vil legge til rette for innvandring og mangfold.

Helga Pedersen, stortingsrepresentant for Ap mener utspørringen var en invitasjon til statsråden for å kunne vite mer om hennes visjoner og målsetninger på integreringsfeltet.

– For Arbeiderpartiet er mangfold grunnleggende positivt og mye av integreringspolitikken i Norge går bra. Vi har høyere arbeidsdeltakelse blant innvandrere i Norge enn i våre naboland. Innvandrerkvinner i Norge har f. eks. høyere arbeidsdeltagelse enn kvinner i Italia, sier Pedersen til utrop.no.

 
Foto : Bernt Sønvisen

Utfordringene bør man også ta tak i, mener Ap-politikeren.

– Vi ser at innvandrere er en utsatt gruppe i arbeidsmarkedet, blant annet gjennom tendens til økende ledighet og til utnyttelse og bruk av sosial dumping. Sistnevnte vil jo føre til større sosiale forskjeller i Norge.

Ingen nye idéer
Pedersen er fornøyd med at visse jobbprosjekter vil fortsetter under de blåblå, men samtidig er hun skuffet over ingen nye idéer fra Frp-statsråden og hennes partifeller.

– Før de kom i regjering har det ikke manglet på ulike idéer fra Frp. Så vi forventet på en måte å høre på hvordan man skulle endre integreringspolitikken. Men alt vi hører er jo mer kontantstøtte.

Hva ville dere heller ha foreslått?

– Vi i Ap ser for oss økt bruk av gratis kjernetid i barnehager og SFO, og en redusering av kontantstøtten, fordi den rammer integreringen. Når kvinner foretrekker å bli hjemme, så blir også barna hjemme, og det kan går utover familienes samkvem med det norske samfunnet. Vi vil fremheve både bruk av arbeidslinja og universelle velferdsordninger, påpeker Pedersen.

– Styrk skoler og barnehager som integreringsarena
Venstres André N. Skjelstad var særlig opptatt av utdanningsinstitusjonenes rolle. For hans parti er det viktig at skolen, som den viktigste fellesskapsinstitusjonen vi har, bygger opp under ”vi-følelsen” og reelt bidrar til integrering av alle elever.

 
Foto : Silje England Garshol/Venstre

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få en god og inkluderende skole er å satse på læreren og styrke samarbeidet mellom hjem og skole og se på nye måter for god kommunikasjon og godt samarbeid. I dag har norsk skole elever med bakgrunn fra opptil 150 ulike land, sier Skjelstad til venstre.no. 

Gratis kjernetid i barnehagene burde også gjelde for alle tre til fem-åringer fra lavinntektsfamilier.

– Undersøkelser viser at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage. Blant annet har barn som går i barnehage bedre språkutvikling. Særlig gjelder dette barn med lavt utdannede mødre, minoritetsspråklige barn og barn fra lavinntektsfamilier.