466 afghanere har søkt opphold i Norge

Over 400 afghanere med tilknytning til det norske forsvaret har søkt om beskyttelse.
Foto: PRT Meymaneh
I løpet av de 20 årene Norge har deltatt i militære operasjoner i Afghanistan, har Forsvaret hatt rundt 400 lokalt ansatte afghanere. 466 har søkt om opphold.
41Shares

Det får Forsvarets forum opplyst fra Forsvarsdepartementet.

– Forsvaret har ikke oversikt over personell som har hatt mindre jobber tilknyttet en kontraktør, opplyser talsperson for Forsvaret Thomas Gjesdal.

Ikke alle søkerne har tilknytning til Norge eller Forsvaret, og noen har søkt flere ganger.

– Mange er fortsatt i prosess. Tallene og listene må derfor kvalitetssikres.

Departementet og Forsvaret gjør en vurdering av hvem som faktisk har vært ansatt, og om de bør gis prioritet. Deretter overleveres søknadene til UDI for vedtak.