Vil ta mangfoldet på alvor

 
Foto: futatsu.no
Tidligere i vår etterlyste masterstudent Umar Ashraf mangfold både foran og bak kulissene i reklamebransjen. Nå har Aris Theophilakis, administrerende direktør i Futatsu Reklamebyrå, bestemt seg for å gi ham en hjelpende hånd.
0Shares

Ashraf har fått med seg medstudent Sara Aisha Khan til å lage en masteroppgaven om reklame og etniske minoriteter. Oppgaven er forventet ferdigstilt nærmere sommeren 2015.

− Ja, det et stemmer at jeg stiller meg og Futatsu til disposisjon for to ambisiøse og ressurssterke studenter. Så har vi til gode å diskutere hva det konkret skal innebære, sier Theophilakis til utrop.no.

Samtidig har han oppfordret studentene til å tenke større enn å lage en rapport. 

Skal lage oppgaven: (f.v) Umar Ashraf og Sara Aisha Khan, begge studenter ved Markedshøyskolen.
Foto : Claudio Castello

− Muligheten er å komme opp med løsninger som kan lette integrering i deler av næringslivet som er lengre unna for minoriteter − bevise gjennom handling fremfor å påpeke akademisk. 

Letter integreringen
Futatsu-sjefen sier det er to grunner til dette er viktig, utover en god sosialdemokratisk grunntanke om at alle skal ha like muligheter.

− Først at forskjeller er mer interessant enn likheter, selv om sistnevnte er det mest behagelige. Forfatteren og PR-mannen Andrew Cracknell skriver i sin bok The Real Mad Men at USAs kreative revolusjon var en konsekvens av at innvandrerne fikk innpass på kontorene. Jeg mener vi går glipp av interessante, originale og hardtarbeidende hoder når vi ikke klarer å rekruttere bredere enn det vi gjør.

Rekrutterte blant minoriteter
Theophilakis viser også til New York, der store kommunikasjonsbyråer som Young & Rubicam gikk aktivt ut på 80-tallet og rekrutterte minoriteter gjennom spesialtilpassede kurs, skoleprogrammer og internships i Inner City-områder.

− Firmaene så at det lønte seg å tiltrekke seg dem som ikke visste at bransjen fantes eller “kunne passe inn”. De fant uslepne talenter som ble stjerner, men som aldri hadde drømt om at det gikk an å bevege seg inn i den kritthvite reklame- og PR-verdenen på Madison Avenue. Det finnes altså broer som enkelt kan bygges mellom to verdener som i dag står langt fra hverandre, men som kan ha glede av gjensidig oppdagelse.

− Utmerket initiativ
Sara Aisha Khan og Umar Ashraf, begge studenter på Markedshøyskolen, ser på samarbeidet som en kjempemulighet, ikke minst for Futatsu. De mener resultatet vil bli styrket innsikt og konkurransefordeler.

− Her har vi et utmerket initiativ for å jobbe sammen mot et felles mål, og gjennom forskning kan vi bane vei for flere minoriteter i bransjen slik det er blitt gjort i flere andre land, sier Ashraf til utrop.no.

Ashraf sier tanken slo ham etter kronikkene i Kampanje og Utrop i april, som genererte nok av lesere, men resulterte i liten respons fra bransjen.

− Eneste respons jeg fikk var fra kreativ leder i kommunikasjonsfirmaet McCann, som mente at “mangfold [ikke] er et mål for reklamebransjen”. Jeg innså at hvis forskjellige syn skal kunne forenes, så trenger vi dialog og samarbeid om temaet, og ikke minst forskning. Det er viktig å fremlegge fakta og tallfeste påstander, og derfor tar vi et forskningsbasert studium hvor vi avslutter med en masteroppgave.

Inspirerende
Khan sier det er fint at en leder i Aris’ posisjon er villig til å se på mangfold som et viktig delmål i den naturlige progresjonen for reklamebransjen og samfunnet.

− Her er det viktig å presisere at vi ikke skal fokusere kun på etniske minoriteter, men også andre minoriteter som utgjør kjøpesterke og relativt store konsumentgrupper. Ikke alle deler samme syn på reklamepraksis, og dermed blir det enda viktigere at det foreligger noe forskning på dette emnet. Jeg ser frem til å begynne å jobbe med en inspirerende person som Aris fra høsten av.

Hun er positiv til at Futatsu har engasjert seg på dette området.

− Engasjementet deres viser at de er et av de mest fremoverlente reklamebyråene vi har i Norge. Vi vil selvfølgelig gjennom vår forskning være objektive, og ha som formål å se på problemstillingen fra flere innfallsvinkler.

Sammenheng?
Masteropppgaven skal også ta for seg manglende mangfold blant reklameutviklerne. Det foreligger utvilsomt en sterk sammenheng mellom disse to faktorene, mener Umar Ashraf.

− Det har allerede kommet noen innspill fra andre byråer som har bidratt til innsikt om blant annet annonsørpåvirkning og reklamepraksis. Nå håper jeg selv de som er uenige med oss ser frem til funnene og er villig til å bidra. Vi skal lete etter svar gjennom konkrete casearbeid før man kan vurdere det å endre eller tilpasse reklamepraksis. Og den saken tar vi i egne hender, sier Ashraf.