VG-kommentator bekymret for vaksinetall blant innvandrere

VG-kommentator Shazia Majid uttrykker sin sterke bekymring for at innvandrere topper statistikkene blant uvaksinerte.
Shazia Majid påpeker at fortsatt mange utnlandskfødte Oslo-borgere er uvaksinerte eller kun delvaksinerte.
47Shares

I sin kommentar i VG viser hn til at Oslo sist av alle fylker i andel fullvaksinerte voksne.

Under 80 prosent er registrert ferdig vaksinert. Det er lavere andel enn i Troms og Finnmark. Mens Innlandet har kommet lengst (…) Og slik blir det så lenge (særlig) innvandrere står registrert med bosted i Oslo, men ikke bor her. Eller har blitt fullvaksinerte i utlandet og ikke har registrert det hos norske helsemyndigheter.

Opptil 70.000 Oslo-boere oppført som uvaksinerte per 20. september. Samtidig som flere tusen mangler 2. dose, skriver hun videre.

– Hele 52 prosent av Osloensere med fødeland Polen er registrert som uvaksinerte. Ingen annen innvandrergruppe kommer i nærheten. Bak Polen følger personer med fødeland Somalia (37 prosent), Sverige og Pakistan.

Høye tall for uvaksinerte

VG-kommentatoren mener detter urovekkende høye tall for gruppene som er uvaksinert.

Men også fordi mange med innvandrerbakgrunn jobber i førstelinjen, og i serviceyrker hvor de har utstrakt kontakt med andre.

Blant de mest fremtredende forklaringene på den lave vaksinegraden, særlig for polske (arbeids) innvandrere, har vært at de ikke lenger er i landet. Eller at de tok vaksinen i hjemlandet i sommer.

Ulike årsaker

Årskene til de lave tallene er sammensatte, og kan handle om alt fra lav samfunnstillit til vaksineskepsis.

Polen er et av landene i Europa som sliter mest med å få folk til å vaksinere seg. Det har vært fysiske angrep mot vaksinesentre i landet. Og Polen er blant land som har kommet kortest i fullvaksineringen. I det pakistanske og somaliske miljøet er det mer vaksineangst enn tradisjonell vaksineskepsis. Folk er redd for bivirkninger, eller har for lite, og motstridende informasjon.